Nyheter

Förvaltaren har ordet

inge


pdfikon_IKCPDF


- mars 2019
Inledningen av månaden präglades av en oregelbunden utveckling på aktiemarknaderna. Det stora undantaget var den kinesiska aktiemarknaden som fortsatte uppåt. Förhoppningar om ett handelsavtal mellan Kina och USA och stimulanser i Kina bidrog till uppgången. ECB:s sänkta prognos för tillväxten i Europa och svaga handelssiffror från Kina fick aktiemarknaderna att falla. Men nergången på aktiemarknaderna blev kortvarig. I synnerhet teknologi- och industriföretag utvecklades starkt. Mot slutet av månaden föll aktiemarknaderna tillbaka något p.ga. svagare konjunktursignaler.


I våra portföljer som allokerar mellan aktier och räntor ligger vi överviktade i aktier. Aktieandelen har ökats i mars. Den amerikanska centralbankens uttalande om en försiktigare syn på att höja styrräntan förväntas ge stöd till aktiemarknaderna i det kortare perspektivet, men på längre sikt är den globala tillväxten och vinsternas utveckling viktigare för aktiemarknadernas färdriktning.
Flera tecken pekar på att den globala tillväxten första kvartalet är svagare än förväntat. Industriproduktionen i Kina, Tyskland, Japan och USA har utvecklats svagt. Försäljningen av mobiltelefoner, bilar och halvledare fortsätter att falla på flera stora marknader. Mot detta ska ställas att centralbankerna har intagit en mer försiktig syn på att strama åt penningpolitiken och att det i Kina sjösatts stimulansprogram, tex sänkt omsättningsskatt, som förväntas påverka tillväxten i Kina positivt under det andra halvåret. Det omvända gäller I USA där tillväxten förväntas avta under det andra halvåret p.ga att tidigare genomförda stimulanser från skattesänkningar börjar klinga av och att kredittillväxten påverkas negativt av tidigare räntehöjningar. Någonstans mitt i mellan förväntas tillväxttakten i Europa och Japan hamna med låg tillväxt 2019. Den låga tillväxten i den globala ekonomin i kombination med tecken på marginalpress i företagen påverkar vinsttillväxten i företagen. I USA förväntas vinsterna i de amerikanska företagen bara öka med några procent i år.