Nyheter

Månadsrappoprt - IKC Avkastningsfond

Läs hela rapporten: pdfikon_IKC


Mars 2019

Det är en fortsatt styrka i marknaderna även om en del svaga konjunktursignaler har medfört att aktiemarknaderna tog lite paus i den snabba uppgången från inledningen av året. Det har dock kommit stöd från centralbankerna vilket har fått räntorna att falla runt om i världen. Kreditmarknaderna har utvecklats starkt med ökad riskbenägenhet och förväntningar på en relativt stabil situation för företagen som ger fundamentalt stöd. De sjunkande långa räntorna har medfört positiva bidrag från ränterisk och en ökad riskaptit i omvärlden har påverkat den svenska företagsobligationsmarknaden med positiva bidrag från kreditrisk som följd. Avkastningsfonden levererade en stark månad med en med en uppgång på nästan 0,4% och är därmed upp med över 1,0% hittills i år. >> 


mer om fonden | avkastninglars1