Nyheter

Förvaltaren har ordet


inge


Hämta dokumentpdfikon_IKC


Förvaltaren har ordet april 2019
Aktiemarknaderna steg i inledningen av månaden när förhoppningar om ett handelsavtal mellan Kina och USA och stimulanser i Kina ökade riskaptiten i marknaden. Aktiemarknaderna föll tillbaka något i samband med att IMF sänkte prognoserna för den globala tillväxten under 2019. IMF skruvade ned prognoserna för den globala tillväxten under första halvåret. Däremot förväntar man att tillväxten accelererar något under andra halvåret och för nästa år. I synnerhet läkemedel- och hälsovårdsbolag utvecklades svagt medan bl.a. teknologibolag hade en bättre utveckling. Den kinesiska aktiemarknaden föll tillbaka på förväntningar om att kinesiska myndigheter planerar att strama åt möjligheterna att låna för att spekulera i aktiemarknaden. Nedgången på aktiemarknaderna blev kortvarig. Efter påskhelgen nådde de amerikanska aktiemarknaderna nya all time high. Företagsrapporterna för det första kvartalet gav bränsle till uppgångarna. Bland de bolag på S&P500 som rapporterat för första kvartalet har i skrivande stund ca 77 procent överträffat vinstförväntningarna. Slutet av månaden präglades av fortsatt uppgång på aktiemarknaderna. Trots att aktiemarknaderna oroas över tillväxten i Kina drivs uppgången bl.a. av en accelererande BNP-tillväxt i den amerikanska ekonomin.
I våra portföljer som allokerar mellan aktier och räntor låg vi överviktade i aktiemarknaderna i inledningen av april. I början av månaden viktades andelen aktier upp ytterligare i Asien och USA. Övervikten i andelen aktier bibehölls under hela månaden pga. tecken på starkare ekonomisk statistik.


Med stöd av mjukare centralbanker och ytterligare stimulanser i den kinesiska ekonomin förväntas den globala tillväxten hållas uppe åtminstone i det kortare perspektivet. Handelsförhandlingarna mellan Kina och USA kommer att påverka aktiemarknaderna färdriktning framöver. Marknadens estimat för tillväxttakten i den amerikanska ekonomin under första kvartalet ligger kring 2,2 procent i årstakt. Den kinesiska tillväxten för det första kvartalet landade på 6,4 procent i årstakt, vilket var oförändrat från föregående kvartal, efter att fallit de senaste tre kvartalen. Förhoppningen är nu att de kinesiska stimulanserna ska bidra till att lyfta den globala tillväxten framöver.


Svaga orderdata och en kraftig nedgång i inköpschefernas index ger signaler om problem i den tyska industriproduktionen. Detta är även oroande för den svenska ekonomin eftersom kopplingen mellan tysk och svensk ekonomi brukar vara stark. Prognoserna för den svenska ekonomin har reviderats ned den senaste tiden. Tillväxten är för närvarande stark men en avmattning ligger i korten när den globala tillväxten avtar något. Riksbanken gav i slutet av månaden en mjukare ränteprognos än väntat vilket fick kronan att falla i värde mot de större valutorna. Riksbanken meddelade också att man från juli 2019 till december 2020 kommer att köpa tillbaka obligationer för totalt 45 miljarder kronor.