Nyheter

Månadsrapport - IKC Avkastningsfond

Månadsrapport  - april 2019

Avkastningsfonden levererade en rejäl uppgång på drygt 0,6% under månaden och är därmed upp med över 1,6% hittills i år. 

| Läs hela rapporten | 


Marknaderna visar överlag en väldigt stark utveckling med stöd från att det har kommit mer positiva tolkningar av konjunkturutvecklingen i USA och att oron för svaghet i Kina har avtagit. Dessutom har bra rapporter från många företag förbättrat börshumöret. Även kreditmarknaderna gynnas av en ökad riskbenägenhet och att företagen förefaller stabila. Långa räntor på låga nivåer ger en mer negativ bild av framtida tillväxt. Räntorna har sjunkit i Sverige och medfört positiva bidrag från ränterisk samtidigt som en stark omvärld har påverkat den svenska företagsobligationsmarknaden med positiva bidrag från kreditrisk som följd. 


avkast2019 nyhet


|  månadsrapport - april 2019