Nyheter

Förvaltaren har ordet

inge


pdfikon_IKCFörvaltarkommentar


Förvaltaren har ordet maj 2019
Aktiemarknaderna föll i inledningen av månaden bl.a. efter svagare orderingång i den amerikanska ekonomin. Den amerikanska centralbanken, FED, lämnade som väntat räntan oförändrad. Aktiemarknaderna vände upp när amerikansk sysselsättningsstatistik överraskade positivt, men uppgången blev kortvarig. Inför de fortsatta handelsförhandlingarna mellan Kina och USA hotade Trump med att höja tullarna från 10% till 25% på kinesiska varor till ett värde av 200 miljarder dollar. Detta fick aktiemarknaderna att falla kraftigt, i synnerhet den kinesiska aktiemarknaden. Fallet på aktiemarknaderna förvärrades när USA annonserade ytterligare tullar på kinesiska varor till ett värde av ca 300 miljarder dollar. Kina svarade med att annonsera tullar på mellan 5% och 25% på amerikansk import till ett värde av ca 60 miljarder dollar från 1 juni. Aktiemarknaderna präglades därefter av en oregelbunden utveckling. Den amerikanska regeringens beslut att svartlista telekombolaget Huawei ledde till att flera globala halvledarleverantörer föll kraftigt på börserna. Fortsatt oro kring handelskonflikten, hot om amerikanska tullar på mexikanska varor samt lite sämre makrostatistik bidrog till att aktiemarknaderna föll i slutet av månaden.


I våra portföljer som allokerar mellan aktier och räntor låg vi överviktade i aktiemarknaderna i inledningen av maj. I samband med att USA hotade att införa nya tullar viktades andelen aktier ner i Asien, Sverige och USA. I samband med att handelskriget eskalerade med nya tullar från både Kina och USA viktades andelen aktier ned ytterligare. Framåt slutet av månaden viktades andelen aktier ned i Asien och USA. Vid månadens slut låg vi något underviktade i aktier.


En konsekvens av handelskonflikten mellan Kina och USA var att OECD under månaden skruvade ned tillväxtprognosen för världsekonomin för 2019 från 3,9% till 3,1%. Ökad osäkerhet leder till minskade investeringar vilket i sin tur bromsar tillväxten. De sämre utsikterna för den ekonomiska tillväxten framöver sätter press på Kina och USA att återuppta handelsförhandlingarna. Konsensus är fortfarande att det kommer en lösning och att det kommer ge stöd åt tillväxten.


Vi ser allt fler tecken på att tillväxten i den amerikanska ekonomin håller på att sakta in. Både industriproduktionen och detaljhandeln bromsade in i april vilket pekar på svagare BNP-tillväxt för det andra kvartalet. Investerare oroar sig nu för en global ekonomisk inbromsning. Detta återspeglas i fallande amerikanska obligationsräntor.


Handelskrig och svagare tillväxt i den kinesiska ekonomin bidrar till nedåtrisker för konjunkturen framöver. Å andra sidan visar den globala ekonomin motståndskraft med stöd av allt mjukare centralbanker och stimulanser i den kinesiska ekonomin. Tillståndet för den kinesiska ekonomin förbättrades något under första kvartalet med starkare tillväxt än väntat och inflationstrycket var måttligt. Statistiken för april visade däremot att återhämtningen i den kinesiska ekonomin bromsade in igen både i industriproduktionen och i detaljhandeln. Under månaden har den svenska kronan tappat ytterligare mot den amerikanska dollarn. Den svenska tillväxten för första kvartalet landade på 2,1% i årstakt, vilket var bättre än väntat.