Nyheter

Månadsrapport - IKC Avkastningsfond

pdfikon_IKC Maj 2019 - Månadsrapport


Den senaste tiden har bjudit på en del marknadsoro. Handelskonflikten mellan USA och Kina har snarare trappats upp än närmat sig en lösning och nu hotas även Mexiko av amerikanska tullar. I Europa finns det en betydande politisk osäkerhet och i bakgrunden kommer det fortsatt ganska svaga signaler kring utvecklingen i världsekonomin. Det har medfört rekyler nedåt på börserna runt om i världen. Även kreditmarknaderna har påverkats av minskad riskbenägenhet även om företagen generellt förefaller stabila.


Räntorna har sjunkit en hel del och medfört positiva bidrag från ränterisk samtidigt som den svenska företagsobligationsmarknaden har klarat sig relativt väl mot bakgrund av oro i omvärlden.

Avkastningsfonden levererade åter en bra månad med en uppgång på drygt 0,3% och är därmed upp med nästan 2,0% hittills i år.  

Läs hela månadsrapporten >> 


avkast2019 nyhet