Nyheter

Månadsrapport IKC Avkastningsfond


pdfikon_IKCMånadsrapport - juni > >


Efter en liten rekyl i marknaderna har den positiva stämningen återkommit trots att det har fortsatt komma
relativt svag statistik kring utvecklingen i världsekonomin. Signaler från centralbankerna, framförallt Fed i USA, om att de är beredda att stimulera för att ge stöd till ekonomin är en viktig faktor och även tecken på framsteg kring handelskonflikten mellan USA och Kina har påverkat positivt. Det har medfört att börserna runt om i världen har gått starkt. 
Även kreditmarknaderna har påverkats av en ökad riskvilja medan räntemarknaderna ger en bild av ekonomisk svaghet med fortsatt sjunkande räntor vilket ger positiva avkastningsbidrag från ränterisk. Den ökade riskviljan i omvärlden har till viss del kommit till den svenska företagsobligationsmarknaden som har varit stark. 


Avkastningsfonden levererade ytterligare en bra månad med en uppgång på knappt 0,3% och är därmed upp med nästan 2,3% hittills i år. Läs fullständig månadsrapport >>avkast2019 nyhet