Nyheter

Förvaltaren har ordet

ingepdfikon_IKCFörvaltaren har ordet juni >>


Förvaltaren har ordet juni 2019
Inledningen av juni präglades av en stark utveckling på aktiemarknaderna. Börserna reagerade positivt på den amerikanska centralbanken, FED, uttalande att man följer handelsfrågorna och är redo att agera om det skulle behövas. Lite svagare jobbsiffror för den amerikanska ekonomin spädde på sannolikheten för en räntesänkning vilket ökade riskaptiten. Aktiemarknaderna präglades därefter av en oregelbunden utveckling. Aktiemarknaderna steg när den europeiska centralbanken, ECB, meddelade att riskerna för den ekonomiska utvecklingen ligger på nedsidan och att ytterligare stimulanser kan komma att krävas om läget inte ändras. FED lämnade som väntat räntan oförändrad, men ändrade utsikterna för den amerikanska tillväxten från stabil till måttlig. I slutet av månaden föll aktiemarknaderna pga. oro inför G20-mötet där handelsförhandlingarna mellan Kina och USA förväntas fortsätta.


I våra portföljer som allokerar mellan aktier och räntor låg vi något underviktade i aktiemarknaderna i inledningen av juni. I samband med att FED öppnade möjligheten för en räntesänkning viktades andelen aktier upp i Asien, Sverige och USA. I mitten av månaden viktades andelen aktier upp i USA. Framåt slutet av månaden viktades andelen aktier ned i Sverige och USA. Vid månadens slut låg vi något överviktade i aktier.


Världsbanken reviderade ned prognoserna för den globala tillväxten från 2,9% till 2,6% för 2019 och från 2,8% till 2,7% för 2020. Prognosen för 2021 lämnades oförändrad vid 2,8%. Det finns oroande tecken kring styrkan in den globala tillväxten framöver. Den amerikanska centralbanken har tydligt deklarerat att man följer utvecklingen noggrant och kommer att agera om läget försämras. Förutsättningarna för en något mjukare penningpolitik har därmed stärkts. Den europeiska centralbanken, ECB, meddelade under månaden att räntan kommer hållas oförändrad t.o.m. första halvåret 2020. Om handelskonflikten eskalerar menar ECB däremot att man står redo att både sänka räntan och återstarta programmen med kvantitativa lättnader. Kinas industriproduktion ökade 5,0% i årstakt i maj, vilket var 0,5% lägre än förväntat. För perioden januari - maj steg industriproduktionen 6,0% i årstakt. Tillväxttakten i den kinesiska ekonomin har saktat in något under våren, vilket förstärker bilden av en något lägre tillväxttakt under andra halvåret. Vidare har det geopolitiska läget försämrats under månaden, främst mellan USA och Iran där retoriken länderna emellan har hårdnat.


Den mjuka tonen från centralbankerna tillsammans med statliga stimulanser i Kina ger ett visst stöd till aktiemarknaderna trots tecken på lite svagare tillväxt i den globala ekonomin. Utvecklingen på aktiemarknaderna kommer framöver påverkas främst av handelskonflikten mellan Kina och USA. Nästa officiella möte blir vid G20 mötet i månadsskiftet juni/juli. I Sverige kom inflationen för maj in på 2,1 %, vilket tangerade Riksbankens prognos men överträffade analytikerna prognos med 0,2%. Högre priser på bl.a. kläder, drivmedel och logi bidrog till uppgången. Kronan stärktes mot både dollarn och euron under månaden.