Nyheter

Fusion IKC Global Healthcare och IKC 0-100


IKC Fonder AB:s styrelse har beslutat att fonderna IKC Global Healthcare ska fusioneras med IKC 0-100, fusionen genomförs 25 oktober 2019.


Information om fusion mellan IKC Global Healthcare och IKC 0-100 >>

IKC 0-100 >>