Nyheter

Månadsrapport

pdf Månadsrapport augusti 2019


Det fortsätter att komma relativt svaga signaler kring utvecklingen för världsekonomin vilket även hänger ihop med ökad oro kring handelskonflikten. Rörelserna i marknaderna runt om i världen har blivit slagigare med lite större rörelser som en följd av detta. Centralbankerna har dock aviserat att de ska ge stöd. Förväntningarna är just nu stora på ECB att de ska stimulera med både lägre räntor och tillgångsköp.
Ökade marknadsrörelser har inte medfört någon direkt svaghet för varken aktiemarknader eller kreditmarknader. De långa räntorna har fortsatt ännu lägre och målar ett dystert scenario för tillväxten även om det till viss del bygger på förväntan på åtgärder från centralbankerna. Fortsatt risk-
vilja i omvärlden med stöd av centralbankerna tillsammans med inflöden som ger god likviditet har gett styrka åt den svenska företagsobligationsmarknaden. Avkastningsfonden levererade en stabil månad med en uppgång på nästan 0,2% och har därmed stigit med drygt 2,8% hittills i år.


Aktiviteten har ökat i marknaden efter sommaren. Läget för banker och företag att emittera obligationer är gynnsamt med gott om likviditet som ska placeras och generellt låga räntor. Ett ökat utbud är välkommet då efterfrågan i marknaden verkar väldigt hög för närvarande. Avkastningsfonden har varit aktiv och deltog bland annat i emissioner från Intrum, Resurs Bank och SBAB. Fonden har också gjort en del affärer i  andrahandsmarknaden när det har uppstått bra möjligheter och för att hantera likviditet.

Det har varit relativt små rörelser i portföljen med en övervägande del positiva bidrag från innehaven. På den negativa sidan var det några bolag som presenterade svaga rapporter, t ex Cabonline och RNB. Detta uppvägdes av starka rapporter från bland annat Bellman Group och Stillfront och en stark utveckling i en del fastighetsobligationer. Deltagande i emissioner gav positiva bidrag och en del obligationer med hög kupong gav bra bidrag medan korta och försiktiga placeringar ger väldigt låg avkastning i dagens ränteläge. Marknaden ser stark ut och det förefaller finnas likviditet som skapar stor efterfrågan, men det blir intressant att se om det kommer nog många emissioner för att ändra balansen i marknaden.

manadsrapport2019till nyhet