Nyheter

Förvaltaren har ordet


forvaltar sep 2019


Förvaltaren har ordet september 2019
I inledningen av september föll aktiemarknaderna när bl.a. inköpschefsindex visade på en inbromsning i den amerikanska ekonomin i spåren av handelskonflikten mellan Kina och USA. Särskilt handelskänsliga aktier med en stor andel intäkter i Kina föll tillbaka. I samband med att optimismen kring handelsförhandlingarna tilltog så steg aktiemarknaderna igen. I mitten av september sänkte den europeiska centralbanken depositräntan och återupptog kvantitativa lättnader vilket förstärkte uppgången på aktiemarknaderna. Ökad geopolitisk oro efter en drönarattack på saudiska oljeanläggningar bidrog till att oljepriset och oljerelaterade aktier steg kraftigt. Marknadsreaktionerna blev små när den amerikanska centralbanken som väntat sänkte styrräntan 0,25 procent pga. låg inflation och signaler om sämre ekonomisk tillväxt i omvärlden. I slutet av månaden föll aktiemarknaderna på inkommande data som visade svag utveckling i den tyska industrin.


I våra portföljer som allokerar mellan aktier och räntor låg vi nära normalvikt i aktiemarknaderna under en stor del av september. I slutet av månaden viktades andelen aktier upp något i Sverige och Asien i samband med att aktiemarknaderna föll tillbaka på svagare konjunktursignaler från Tyskland.


Handelskonflikten mellan Kina och USA fortsätter att vara den enskilt viktigaste faktorn som påverkar aktiemarknadernas utveckling. Vi ser tydliga tecken på en svalare global konjunktur framöver. Data för den amerikanska ekonomin ger blandade signaler; tillverkningsindustrin uppvisar svaghetstecken medan tjänstesektorn fortsätter att gå relativt bra. Samtidigt saktar tillväxten in i omvärlden. Under månaden meddelade den europeiska centralbanken att man fortsätter med kvantitativa lättnader, bl.a. återinvestering av obligationer som löper ut. Avmattningen i Euroområdet visade sig vara mer framträdande än vad centralbanken väntat sig och följaktligen skrev ECB ned prognosen för tillväxten i Euroområdet från 1,2 procent till 1,1 procent för 2019 och från 1,4 procent till 1,2 procent för 2020. Vidare lättade den kinesiska centralbanken under månaden på bankernas kreditrestriktioner vilket förväntas stimulera ekonomin framöver. I augusti föll den kinesiska exporten -1,0 procent på årsbasis och exporten till USA minskade -16 procent på årsbasis, vilket tydligt påvisar att handelskriget har börjat inverka på realekonomin.


Nedåtriskerna för den globala tillväxten har ökat men mjuka centralbankssignaler från ECB och FED tillsammans med förhållandevis god utveckling i den amerikanska ekonomin stödjer aktiemarknaderna trots signaler om sämre konjunkturutsikter. I Sverige överraskade Riksbanken i början av september med att hålla fast vid en kommande räntehöjning i slutet av året alternativt i början av nästa år, vilket fick kronan av stärkas mot de större valutorna. Detta bidrog till att räntekänsliga bolag, bl.a. fastighetsbolag föll kraftigt på den svenska aktiemarknaden. Därefter har kronan åter försvagats medan de räntekänsliga bolagen återhämtat sig. Den svaga svenska kronan motverkar i viss mån den konjunkturavmattning vi ser internationellt men tillväxten saktar in även i Sverige.