Nyheter

Månadsrapport - IKC Avkastningsfond

 Månadsrapport okt 2019 pdf


Förvaltarkommentar
Mindre svag statistik under månaden medförde att oron kring konjunkturen avtog något samtidigt som det kom positiva signaler kring brexit och handelskonflikten. När företagen dessutom presenterade ganska bra rapporter gav det bränsle till stark utveckling för aktiemarknader och kreditmarknader. Fed visade också med ytterligare en räntesänkning att det finns fortsatt stöd från centralbankerna. Riksbanken signalerade dock att det kommer en räntehöjning trots avmattningen, vilket stärkte den svenska kronan. De långa räntorna har stigit en del den senaste tiden i takt med minskad oro för konjunkturutvecklingen. Den svenska företagsobligationsmarknaden har annars fått styrka från både riskvilja i omvärlden och god likviditet hos marknadsaktörerna. Avkastningsfonden utvecklades bra under månaden med en uppgång på nästan 0,3% och har därmed stigit med över 3,4% hittills i år.


Aktiviteten i den svenska marknaden har varit något lugnare, särskilt när det gäller emissioner av obligationer med högre avkastning. Det är emellertid fortsatt en gynnsam miljö för banker och företag att finansiera sig på ett förmånligt sätt när efterfrågan i marknaden är stor. Avkastningsfonden har deltagit i en emission från Scandinavian Cosmetics samt när Samhällsbyggnadsbolaget emitterade i samband med ett återköp. När det har uppstått bra möjligheter och för att hantera likviditet har fonden även gjort en del affärer i andrahandsmarknaden.

Flertalet innehav i portföljen gav positiva bidrag som en följd av den starka utvecklingen i marknaden. På den negativa sidan påverkades Leax av svaga signaler från marknaden för tunga lastbilar och RNB behövde genomföra en rekonstruktion av sin obligation. Detta uppvägdes av att Klövern stärktes av fastighetsförsäljningar och att Heimstaden Bostad fick ytterligare kapitaltillskott samt att Samhällsbyggnadsbolaget återköpte obligationer på förmånliga nivåer, vilket däremot medförde negativt bidrag från deltagande i emissioner. Det verkar finnas bra styrka i marknaden med positiv omvärld och god likviditet vilket gör att det sannolikt krävs något överraskande för att förändra läget.
Avkastningsfonden utvecklades bra under månaden med en uppgång på nästan 0,3% och har därmed stigit med över 3,4% hittills i år.