Nyheter

Månadsrapport IKC Avkastningsfond

pdfMånadsrapport - november 2019


Det har kommit stabilare data kring konjunkturutvecklingen vilket har minskat oron för recession och medfört att
utvecklingen i aktiemarknader och kreditmarknader har varit fortsatt stark även om utspel i handelskonflikten ger en del svängningar. Centralbankerna har genomfört en del stimulansåtgärder och ger stöd i sina uttalanden. De långa räntorna har emellertid stigit något och den svenska kronan har blivit lite starkare när konjunkturutvecklingen har stabiliserats. God riskvilja i omvärlden och likviditet hos marknadsaktörerna har medfört styrka i den svenska företagsobligationsmarknaden.

Avkastningsfonden hade en bra utveckling under månaden med en uppgång på nästan 0,3% och har därmed stigit med över 3,7% hittills i år.


När efterfrågan på obligationer i marknaden är stor är det en gynnsam miljö för banker och företag att finansiera sig på ett förmånligt sätt. Aktivitet i den svenska marknaden har varit hög och det har även emitterats en del obligationer med högre avkastning. Avkastningsfonden har bland annat deltagit i emissioner från Klarna, Sinch och Emilshus. Fonden har även gjort en del affärer i andrahandsmarknaden när det har uppstått bra möjligheter och för att hantera likviditet.


En stark utveckling i marknaden medförde att flertalet innehav i portföljen gav positiva bidrag under månaden. På den negativa sidan påverkades Swedish Electromagnet Invest (SEM) av att de annonserade personalneddragningar som en följd av svagare utveckling i marknaden för tunga fordon och Unicare presenterade en relativt svag rapport. Detta uppvägdes av att Cabonline återköper sin obligation på förmånlig nivå i samband med att de emitterade en ny och att Hemfosa fick ett uppköpserbjudande av Samhällsbyggnadsbolaget. Bra utveckling i omvärlden och god likviditet gör att det verkar finnas styrka i den svenska företagsobligationsmarknaden även
om det går mot en lugnare period.

16graf