Nyheter

IKC Fonder investerar i Qlean Air


I samband med noteringen av bolaget Qlean Air går fonden IKC Sverige Flexibel in och tecknar aktier. ”Vi tror att detta är ett bolag man skall äga på lång sikt. Miljövänlig teknologi ligger i tiden och det är en relativt konjunkturokänslig verksamhet. Vi tycker att bolaget är attraktivt prissatt och det finns stora möjligheter för Qlean Air att växa framöver. Affärsmodellen binder inte mycket kapital och andelen återkommande intäkter ökar kontinuerligt. Långa kontrakt ger transparenta och förutsägbara kassaflöden och bruttomarginalerna ökar när kontrakten förnyas. Vi gillar även att tekniken är modulär, vilket innebär att kunderna enkelt kan uppgradera sina befintliga lösningar. Historiken är god och vi räknar med att bolaget kommer att växa organiskt med ca 10 procent årligen framöver.”


5 

Morningstar Rating

IKC Sverige Flexibel har högsta rating hos Morningstar med fem stjärnor 


citat niklas air


Qlean Air är en nischad leverantör av premiumlösningar inom den globala marknaden för luftrengöring för inomhusmiljöer. Bolaget har mer än 25 års erfarenhet och erbjuder lösningar utvecklade på filterteknologi som fångar, filtrerar och återvinner inomhusluft. Bolagets affärsmodell baseras på uthyrning av modulbaserade lösningar som erbjuds tillsammans med ett fullserviceerbjudande.

Qlean Air
För mer information kontakta Niklas Hultqvist, Portfolio Manager IKC Fonder AB.


niklashel

 Niklas Hultqvist

+46 (0)735-17 98 07 

niklas.hultqvist@ikcfonder.se

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i en fond kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du som investerar får tillbaka hela det insatta kapitalet. Vi rekommenderar att du tar del av varje fonds faktablad, informationsbroschyr och fondbestämmelser som finns på vår hemsida www.ikc.se eller kontaktar kundtjänst på 040-29 50 90.