Nyheter

Fusion IKC Asien, IKC Filippinerna och IKC Opportunities

IKC Fonder AB:s styrelse har beslutat att fonderna IKC Asien och IKC Filippinerna ska fusioneras med IKC Opportunities, fusionen genomförs 13 mars 2020.


Information om fusion mellan IKC Asien och IKC Filippinerna och IKC Opportunities >>

IKC Opportunities >>