Nyheter

Månadsrapport IKC Avkastningsfond


FÖRVALTARKOMMENTAR  -december 2019


Positiva uttalanden från båda sidor om att ett handelsavtal mellan USA och Kina är på gång att skrivas på bidrar till optimism och att utvecklingen i aktiemarknader och kreditmarknader har varit fortsatt stark. Det har även kommit vissa tecken på stabilisering för konjunkturen vilket ger förhoppningar om en vändning uppåt framöver. Riksbanken höjde styrräntan i enlighet med tidigare uttalanden och de långa räntorna har fortsatt lite uppåt medan den svenska kronan har stärkts något. Med riskvilja i omvärlden och gott om likviditet finns det en styrka i den svenska företagsobligationsmarknaden. 


Avkastningsfonden avslutade året starkt med en uppgång på nästan 0,4% vilket medförde att det blev positiv avkastning alla månader under året med en årsavkastning på cirka 4,1%.

Aktiviteten i marknaden blev lugnare när julen närmade sig. Det är emellertid en gynnsam miljö för banker och företag att finansiera sig på ett förmånligt sätt med stor efterfrågan på obligationer i marknaden och det har gjorts en del emissioner. Avkastningsfonden deltog bland annat i emissioner från Bank Norwegian och M2. Fonden har även gjort en del affärer i andrahandsmarknaden när det har uppstått bra möjligheter och för att hantera likviditet.

En stor andel av innehaven i portföljen gav positiva bidrag till avkastningen som en följd av stark utveckling i marknaden. På den negativa sidan gick befintliga obligationer i Bank Norwegian ner i samband med att de emitterade nya till en högre ränta och Lauritz klarade inte en amortering de skulle göra. Det uppvägdes av att konvertibelobligationer i Arise och Recipharm påverkades av börsuppgången, Consilium annonserade en stor affär och SSM lyckades genomföra rekonstruktioner av skuldsidan. Det finns viss oro i omvärlden, men marknaderna förefaller starka och det verkar finnas fortsatt god likviditet i den svenska företagsobligationsmarknaden. Det talar för att det kan återkomma en hög aktivitet med emissioner framöver. 

pdfikon_IKCRapport dec 2019

avkast2019 nyhet