Nyheter

Förvaltaren har ordet

inge


Aktiemarknaderna föll i inledningen av månaden i samband med svagare än förväntad industridata i USA samt utspel från Trump om nya tullar. Hoten avsåg återinförda stål- och aluminiumtullar på import från Brasilien och Argentina samt tullar på franska lyxvaror som ett svar på Frankrikes digitala skatter på amerikanska IT-bolag. Aktiemarknaderna vände upp i samband med ny information om att USA och Kina kommit överens om den första fasen i ett handelsavtal. Kina förband sig att köpa ytterligare amerikanska jordbruksprodukter och förbättra skyddet av immateriella rättigheter och tekniköverföring i utbyte mot att USA avstod att införa ytterligare tullar samt att befintliga tullar halverades på kinesiska varor till ett värde motsvarande 360 miljarder dollar. Aktiemarknaderna steg ytterligare när den amerikanska centralbanken lämnade räntan oförändrad och tog bort tidigare uttalande om osäkerhet kring ekonomin. Även den europeiska centralbanken lämnade räntan oförändrad och meddelade att man kommer att fortsätta köpa statsobligationer för 20 miljarder euro i månaden. Aktiemarknaderna präglades därefter av en oregelbunden utveckling. I slutet av månaden steg aktiemarknaderna ytterligare något i takt med ökad riskaptit.


I våra portföljer som allokerar mellan aktier och räntor låg vi överviktade i aktiemarknaderna i december. Under månaden viktades aktieexponeringen mot Sverige och USA upp medan aktieexponeringen mot tillväxtmarknader och Europa viktades ned. Vid årets slut låg vi överviktade i aktier.


Nya rekordnivåer på de amerikanska aktiemarknaderna understöds för närvarande av nedtrappningen i handelskriget mellan Kina och USA där fas 1 av handelsavtalet förväntas skrivas under 15 januari. Tidiga indikatorer visar preliminärt på 2,3 procent tillväxt i årstakt under det fjärde kvartalet för USA. Den amerikanska ekonomin mattas av men tillväxten förväntas ta fart andra halvåret 2020. I EU steg tillväxten 0,3 procent under det tredje kvartalet. Svagare än förväntad data för den europeiska detaljhandeln och för tysk tillverkningsindustri visar på fortsatta svårigheter att få fart på den europeiska ekonomin. Nyvalet i Storbritannien gav de konservativa en klar majoritet i parlamentet vilket betyder att landet sannolikt kommer att lämna EU i inledningen av 2020.
I Kina har regeringen uppmuntrat de olika regionerna att öka investeringarna i infrastruktursatsningar i ett led att stimulera den kinesiska tillväxten. Vidare sänkte den kinesiska centralbanken en av styrräntorna marginellt under månaden. I Japan annonserade premiärministern Shinzo Abe ett omfattande stimulanspaket till ett värde motsvarande 239 miljarder dollar för att öka tillväxten kommande år. En stor del av stimulanserna kommer emellertid att ersätta tidigare stimulanser som löper ut.


I Sverige höjde Riksbanken i slutet av månaden styrräntan planenligt till noll procent. Trots en tydlig avmattning i tillväxten motiverade Riksbanken höjningen med att Sverige är på väg in i en fas av lägre, men mer normal tillväxt. Även Konjunkturinstitutet prognosticerar en lägre tillväxt framöver. Nästa räntehöjning förväntas i nuläget dröja till 2022.