Nyheter

Stillfront Group fortsätter att skapa aktieägarvärde - Förvaltarkommentar

”Stillfront Group fortsätter att skapa aktieägarvärde genom förvärv inom det strategiskt attraktiva mobila gaming-segmentet. Förvärvet av Storm8 innebär att Stillfront Group ökar bruttointäkterna med över 1 miljard dollar till en attraktiv multipel. Vi ser hög potential i Stillfront Group som växer med god lönsamhet” säger Niklas Hultqvist, som förvaltar IKC Sverige Flexibel där Stillfront Group är ett av innehaven.


Stillfront Group köper det amerikanska spelutvecklingsbolaget Storm8 för ca 300 miljoner dollar. Förvärvet finansieras av en kombination av kontanter och nyemitterade egna aktier via en riktad nyemission. Teckningskursen sattes till 381 sek och nyemissionen blev kraftigt övertecknad. Stillfront Group har även säkrat nya lånefaciliteter om 1,6 miljarder vilket ger flexibilitet för framtiden.niklas stående bildIKC Sverige Flexibel har högsta rating hos Morningstar med fem stjärnor 
 | Mer om fonden | Morningstar |

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i en fond kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du som investerar får tillbaka hela det insatta kapitalet. Vi rekommenderar att du tar del av varje fonds faktablad, informationsbroschyr och fondbestämmelser som finns på vår hemsida www.ikc.se eller kontaktar kundtjänst på 040-29 50 90.