Nyheter

IKC Fonder inleder nytt samarbete med Danica/Futur Pension


"Danica/FuturPension har valt ut fyra av våra fonder som numera erbjuds inom ramen för bolagets olika försäkringslösningar. Genom kontakt med rådgivare som företräder Danica/Futur Pension kan du som kund få hjälp med att välja IKC Avkastningsfond, IKC Strategifond, IKC Global Flexibel och IKC Sverige Flexibel. IKC Avkastningsfond är dessutom upptagen i Danica/Futur Pensions ordinarie fondutbud."


danica nyhetsflode


"Så väl IKC Avkastningsfond som IKC Strategifond och IKC Sverige Flexibel har fått positiv publicitet och höga betyg från fondutvärderare de senaste åren. IKC Global Flexibel har vidareutvecklats och förvaltas numera med en bred inriktning mot flera tillgångsslag som aktier, räntebärande instrument,alternativa investeringar samt fastighets- och infrastrukturbolag.


Målsättningen är att skapa en långsiktigt jämnare och stabilare avkastning till fondens andelsägare. Vi arbetarkontinuerligt med att utveckla vårt erbjudande och det senaste året har vi genomfört ett antal förändringar som redan fått en positiv effekt i vårförvaltning. Fonderna utvecklas på ett positivt sätt och vi upplever en allt större efterfrågan från marknaden."


”Vi är mycket glada över samarbetet med ett av Nordens största försäkringsbolag. Samarbetet ger oss en ökad exponering mot tjänstepensionssektorn där vi sedan tidigare finns valbara hos Avanza, Folksam,Movestic, Nordnet, SEB, Skandia och SPP. Vår målsättning är att erbjuda ettslagkraftigt och väl förvaltat fondutbud till den svenska marknaden,” avslutar Hans Andersson, vd på IKC Fonder.

 Kontakta gärna vår försäljningschef vid frågor, Tobias Olsson, 0734-21 72 01.


tobias nyhetsflode 2020


Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i en fond kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du som investerar får tillbaka hela det insatta kapitalet. Vi rekommenderar att du tar del av varje fonds faktablad, informationsbroschyr och fondbestämmelser som finns på vår hemsida www.ikc.se eller kontaktar kundtjänst på 040-29 50 90.