Nyheter

Förvaltaren har ordet

2020forvaltaren har ordet inge


- januari 2020

Börsoptimismen från avslutningen av 2019 höll i sig när aktiemarknaderna steg i inledningen av året. Aktiemarknaderna föll i samband med att en iransk militärtopp dödades i en amerikansk drönarattack. Den geopolitiska oron mellan Iran och USA fick oljepriset att stiga p.g.a. oro för oljeproduktionen i regionen. Starkare än förväntad USA-data för tjänstesektorn bidrog till att aktiemarknaderna steg igen. I mitten av månaden steg de amerikanska aktiemarknaderna till nya rekordnivåer i samband med att fas 1 av handelsavtalet mellan Kina och USA undertecknades. Aktiemarknaderna och oljepriset föll när oron för de ekonomiska effekterna av spridningen av Corona-viruset från Kina ökade. Främst föll aktier i flygbolag, resebolag och spelbolag samt konsumentbolag med stor intjäning i Kina. I slutet av månaden beslutade den amerikanska centralbanken att hålla räntan oförändrad.


I våra portföljer som allokerar mellan aktier och räntor låg vi överviktade i aktiemarknaderna i januari. Under månaden viktades aktieexponeringen mot USA upp något. I januari bidrog bland annat IT-bolag och allmännyttiga bolag positivt till portföljernas utveckling.


Framöver blir det viktigt att följa de ekonomiska konsekvenserna av det kinesiska viruset. I Kina vidtas ett antal åtgärder för att stävja Corona-virusets framfart. Bland annat införs lokala reseförbud och många företag i de smittade områdena stängs ned. Tillväxten i den kinesiska ekonomin steg 6 procent i årstakt under det fjärde kvartalet och det finns tecken på en stabilisering av ekonomin då både industriproduktion och investeringar kom in bättre än väntat under december. Ny statistik visade även på ett högre än förväntat överskott i handelsbalansen för Kina. Samtidigt föll handelsöverskottet mot USA.


I USA är centralbankens chef Jerome Powell försiktigt optimistisk gällande den amerikanska ekonomin, bland annat nämndes tecken på att tillverkningsindustrin kan ha bottnat ur. Investerare hoppas nu på en så kallad guldlocksekonomi där den amerikanska ekonomin får en kontrollerad mjuklandning för att sedan åter ta fart under senare del av 2020. Tillväxten i den amerikanska ekonomin steg 2,1 procent i årstakt under det fjärde kvartalet med positivt bidrag från bland annat minskad import från Kina. Rapportsäsongen i USA inleddes starkt med bättre än förväntade rapporter från bland annat Apple, Microsoft och Amazon.


Under månaden lämnade den europeiska centralbanken räntan oförändrad och återupprepade prognosen att inte höja räntan förrän inflationen når målet. Svagheten i den tyska tillverkningsindustrin består vilket påverkar den europeiska ekonomin negativt. Den tyska regeringen reviderade emellertid upp tillväxtprognosen något för 2020. Storbritannien lämnade som väntat EU den 31 januari. Vidare reviderade IMF ner prognoserna för den globala tillväxten till 3,3 procent 2020 och 3,4 procent 2021 p.g.a. negativa överraskningar på tillväxtmarknaderna, främst Indien. Man ser även nedåtrisker för den globala ekonomin p.g.a. geopolitiska spänningar mellan USA och Iran. Överlag är det trots allt positiva nyheter att den globala tillväxttakten förväntas öka för första gången på tre år. Världshandeln och industriproduktionen förväntas bottna ut och den globala ekonomin går mot en återhämtning under 2020.


I Sverige visar Konjunkturinstitutets indikatorer på att tillverkningsindustrin ser mer optimistiskt på produktionsplanerna framöver. Däremot är hushållen mer pessimistiska om utvecklingen av den egna ekonomin.