Nyheter

IKC Strategifond - Månadsrapport


pdfikon_IKCMånadsrapport >>

 

Förvaltarkommentar -  januari 2020


Styrkan i aktiemarknader och kreditmarknader fortsatte in i det nya året med stöd från en del signaler om en vändning uppåt i konjunkturen och att fas ett i handelsavtalet mellan USA och Kina undertecknades. Viss oro uppstod när en hög iransk officer dödades i en amerikansk attack med farhågor om hämndaktioner och en eskalerande konflikt men situationen lugnade sig snabbt. Senare blev det en större oro med spridningen av coronaviruset i Kina och där kvarstår en osäkerhet kring hur det kommer att utvecklas och vilken påverkan det får på världsekonomin. Det har varit en del svängningar i omvärlden men med en positiv underton och den svenska kronan har blivit något svagare.

Strategifonden startade året väldigt starkt med en uppgång på över 1,1%.


nyhetsflode strategiond jan2020


En stark utveckling i den svenska företagsobligationsmarknaden medförde att flertalet av obligationerna gav positiva bidrag till portföljen. På negativa sidan kom Collector med reserveringar för ökade kreditförluster medan Serneke kom med den positiva nyheten att avtalet med Oaktree som ny majoritetsägare i Karlatornet var klart. 

Aktieinnehaven påverkades av rapporterna där exempelvis SEB gick starkt medan Resurs tappade. Innehaven i fonder utvecklades med något undantag bra underliggande och bidraget till portföljen påverkades dessutom positivt av en svagare krona.


Mer om fonden