Nyheter

Förvaltaren har ordet

2020forvaltaren har ordet inge


Februari 2020

Under inledningen av februari steg aktiemarknaderna i samband med att indikatorer påvisat en återhämtning för den amerikanska tillverkningsindustrin. Den kinesiska aktiemarknaden föll emellertid kraftigt med anledning av coronavirusets spridning när Shanghaibörsen öppnade efter den förlängda nyårsledigheten. Aktiemarknaderna präglades därefter av en oregelbunden utveckling. Aktiemarknaderna steg till nya rekordnivåer i slutet av rapportsäsongen i samband med ett uttalande från Vita husets chefekonom Kudlow som flaggade för kommande skattesänkningar för medelinkomsttagare om Trump vinner höstens val. Aktiemarknaderna föll därefter tillbaka när Apple varnade för störningar i produktion och försäljning under första kvartalet. I slutet av februari föll aktiemarknaderna med full kraft när oron för de ekonomiska effekterna av Coronaviruset tilltog. Börsraset påverkade alla sektorer negativt, i synnerhet föll flyg- och resebolag.


I våra globala mixfonder låg vi överviktade mot den amerikanska aktiemarknaden i februari. En stark utveckling på aktiemarknaderna under första halvan av februari förbyttes till börsras och en negativ utveckling under slutet av månaden. I februari bidrog bland annat IT-bolag negativt till fondernas utveckling. På sikt ser vi fortsatt positivt på utvecklingen i den amerikanska ekonomin och bibehåller en hög aktieexponering mot USA.


Coronaviruset fortsätter att prägla utvecklingen på de finansiella marknaderna. Kinesiska myndigheter har under februari genomfört en rad åtgärder för att skydda ekonomin och stabilisera aktiemarknaderna. Bland annat har den kinesiska centralbanken tillfört 170 miljarder dollar i likviditet till aktiemarknaderna och räntan har sänkts. I mitten av februari halverade Kina tullar på import från USA till ett värde motsvarande 75 miljarder dollar. Kinas tillväxt kommer att påverkas negativt av coronavirusets framfart i början av året och det är sannolikt att det även påverkar USA och Europa negativt framöver.


IMF sänkte under månaden prognosen för den kinesiska tillväxten -0,4 procent och för den globala tillväxten -0,1 procent. Konsensus kring prognosen för tillväxten i den globala ekonomin ligger på 2,4 procent för 2020, men med ökade risker på nedsidan. I Tyskland fortsätter tillverkningsindustrin att gå trögt. I Sverige steg tillväxten 0,8 procent i årstakt under fjärde kvartalet. Riksbankens prognos anger att tillväxten gradvis tar fart igen andra halvåret 2020 och 2021, men med ökade risker på nedsidan.


I takt med att coronaviruset fortsätter att spridas globalt har oron för påverkan i den globala ekonomin ökat. De finansiella marknaderna räknar nu med att den amerikanska centralbanken kommer att behöva genomföra flera räntesänkningar under 2020 för att motverka de negativa ekonomiska effekterna av virusets framfart. Tjänstesektorn i den amerikanska ekonomin är särskilt utsatt där resor och turism förväntas minska framöver. Tillväxten i den amerikanska ekonomin steg 2,1 procent i årstakt under fjärde kvartalet 2019, vilket var i linje med förväntningarna. Rapportperioden för de amerikanska bolagen överraskade överlag positivt och bidrog till nya rekordnivåer på de amerikanska aktiemarknaderna innan oron för coronaviruset sänkte börshumöret. Sammantaget är det sannolikt att ackommoderande stimulanspolitik från både Kina och USA bidrar till att aktiemarknaderna stabiliseras framöver.


Edit: Ett par dagar efter månadsskiftet till mars sänkte den amerikanska centralbanken räntan med 50 punkter i ett led att stödja den amerikanska ekonomin p.g.a. ökade risker för den globala tillväxten.