Nyheter

Månadsrapport - IKC Avkastningsfond


Månadsrapport - feb 2020


Förvaltarkommentar - februari 2020

Under februari upplevde vi ett stort skifte i marknadsklimat. Utvecklingen var stark under större delen av månaden med fokus på signaler om ökad ekonomisk tillväxt, men det förbyttes i rejäl turbulens när oron ökade kring spridningen av coronaviruset utanför Kina. Förväntan på en vändning uppåt för konjunkturen har därmed förbytts i oro för svaghet som en följd av åtgärder mot smittspridning. De långa räntorna har gått ner och gett stöd via ränterisk men stora nedgångar i omvärlden har gett negativ påverkan på kreditrisken i den svenska företagsobligationsmarknaden även om det förefaller finnas likviditet hos marknadsaktörerna.


Avkastningsfonden påverkades av marknadsturbulensen men lyckades leverera en positiv månad med en uppgång på knappt 0,1% och har därmed stigit med nästan 0,6% hittills i år.

Fram till senare delen av månaden var det en hel del aktivitet i marknaden när företag tog möjligheten att få förmånlig finansiering från marknadsaktörer som hade behov att investera likviditet. Därefter har den ökade osäkerheten medfört en mer avvaktande situation där emissioner skjuts upp och likviditet hålls i beredskap. Avkastningsfonden deltog bland annat i emissioner från Corem och Resurs. Fonden har även gjort en del affärer i andrahandsmarknaden när det har uppstått bra möjligheter och för att hantera likviditet.

Det var en blandad utveckling i portföljen där vissa innehav bidrog positivt och andra negativt till avkastningen. På den negativa sidan fanns exempelvis Intrum, Catella, och Recipharm där det var en tydlig påverkan av marknadsturbulensen, Ekornes som påverkas av Kinakoppling och Leax som utvecklas svagt med lastbilskonjunkturen. Det uppvägdes av starka rapporter från bland annat Magnolia och Moment samt av att både Avida och SSM fick in nya starkare ägare. Marknadsklimatet domineras för närvarande av utvecklingen kring coronaviruset och hur det påverkar världsekonomin vilket skapar stor osäkerhet. Det ser emellertid ut att finnas likviditet som ger viss stabilitet i den svenska företagsobligationsmarknaden även om det blir lägre aktivitet och avvaktande med nyemissioner när läget är osäkert.


 | Mer om fonden |


IKC Avkastningsfond är nominerad till Morningstar Fund Awards 2020
IKC Avkastningsfond är nominerad som bästa fond i kategorin ”Best SEK Corporate Bond Fund” och IKC Sverige Flexibel som bästa fond i kategorin ”Best SEK Allocation Fund”. 2019 vann dessutom IKC Avkastningsfond priset som bästa företagsobligationsfond.

| Läs mer |