Nyheter

Månadsrapport - IKC Strategifond

pdfMånadsrapport - feb 2020


Förvaltarkommentar - feb 2020

Det var ett stort skifte i marknadsklimat under månaden. Utvecklingen var stark under större delen av månaden med fokus på signaler om ökad ekonomisk tillväxt, men det förbyttes i rejäl turbulens när oron ökade kring spridningen av coronaviruset utanför Kina. Förväntan på en vändning uppåt för konjunkturen har därmed förbytts i oro för svaghet som en följd av åtgärder mot smittspridning vilket gör att marknadsklimatet för närvarande domineras av utvecklingen kring coronaviruset och hur det påverkar världsekonomin.


Aktiemarknadernas kraftiga fall under månaden påverkade Strategifonden som gick ner med nästan 2,0% och därmed är ner med över 0,8% hittills i år.

Marknadsturbulensen gav en negativ påverkan på den svenska företagsobligationsmarknaden vilket medförde en
blandad utveckling för obligationerna där vissa innehav bidrog positivt och andra negativt till avkastningen. På negativa sidan drabbas flygbolagen SAS och Norwegian av minskat resande och Leax utvecklas svagt med lastbilskonjunkturen. Det uppvägdes av starka rapporter från bland annat Magnolia och Moment samt av att Avida fick en ny stark ägare. Aktieinnehaven rörde sig väldigt mycket i marknadsturbulensen. Förlorare var exempelvis Ambea, Kinnevik och Pandox medan bland annat Arjo, NENT och Nordea höll emot bättre. Innehaven i fonder utvecklades generellt svagt med ett par undantag på räntesidan. 

 | Mer om fonden |


02strategi