Nyheter

Senareläggning av handel med fondandelar

På grund av den speciella situationen som följer i spåren av coronavirusets utbredning har IKC Fonder fattat beslutet att senarelägga handel i IKC Avkastningsfond och IKC Strategifond. Detta innebär att det tillsvidare inte går att köpa eller sälja andelar i dessa fonder. Handeln i fonderna kommer att återupptas så snart fondernas tillgångar kan värderas på ett rättvist sätt.


IKC Avkastningsfond A       ISIN SE0004544823
IKC Avkastningsfond B       ISIN SE0012853711
IKC Strategifond                  ISIN SE0004951432


Anledning är att den pågående marknadsoron skapat en situation med kraftigt begränsad likviditet på den nordiska företagsobligationsmarknaden. Detta gör att prissättningen blir mycket osäker och att det för närvarande inte går att beräkna tillförlitliga andelskurser, NAV, för två av fondbolagets fonder. Vi tar ansvar för att säkerställa våra andelsägares intressen och likabehandling.

Beslutet om att stänga de båda fonderna för handel togs den 20 mars och gäller för alla order som är lagda efter bryttidpunkten den 18 mars 2020. Senareläggningen gäller tillsvidare och till dess att en tillförlitlig prissättning återigen kan upprättas. Rent praktiskt kommer order som inkommit under senareläggningen att sparas och genomföras när fonden öppnas för handel igen.


För ytterligare information vänligen kontakta info@ikcfonder.se.


Läs mer
Finansinspektionen  - dialogmöte med fondbolag