Nyheter

IKC Avkastningsfond och IKC Strategifond öppna för handel

IKC Avkastningsfond och IKC Strategifond öppna för handel

2020-03-25

IKC Fonder har idag onsdag fattat beslut om att häva senareläggningen av handel med fondandelar i IKC Avkastningsfond och IKC Strategifond som infördes den 20 mars. Beslutet innebär att bägge fonder åter är öppna för handel. Samtliga senarelagda köp- och säljorder som inkommit till fondbolaget efter bryttidpunkten kl.11:00 den 18 mars 2020 kommer att genomföras till första möjliga NAV-kurs.


Orsaken till att fonderna varit stängda för handel har varit att prissättningen på marknaden för företagsobligationer inte har ansetts vara tillförlitlig och att det har funnits risk att värderingen av NAV-kursen för berörda fonder skulle kunna bli felaktig. Det är fondbolagets skyldighet och ansvar gentemot sina andelsägare att värderingen av fondernas innehav alltid är korrekt. Vid osäkerhet ska handel i fonderna senareläggas enligt regelverket.

Under de dagar som fonderna varit stängda har den övergripande prisbilden anpassats och stabiliserats. Vi anser att prisbilden på den nordiska företagsobligationsmarknaden återigen är tillförlitlig och att vi därmed kan beräkna tillförlitliga andelskurser, NAV, för bägge fonder.


För mer information kontakta info@ikcfonder.se eller din rådgivare.