Nyheter

Månadsrapport - IKC Avkastningsfond

Rapport mars 2019Förvaltarkommentar - mars 2020


Det har varit en dramatisk utveckling kring coronaviruset med en snabb spridning över världen. När samhällen stängs ner för att motverka smittspridningen medför det också ett stopp i ekonomierna och istället för en uppgång i konjunkturen pratas det plötsligt om risk för depression. Marknadsturbulensen som började i februari blev därför mycket snabbt värre. I aktiemarknaderna blev det extrem volatilitet och rekordsnabba fall medan mer trögrörliga marknader som företagsobligationer fick stora problem att hantera utvecklingen. Den stökiga omvärlden påverkade även den svenska företagsobligationsmarknaden vilket späddes på när stora utflöden från fonder förvandlade en god likviditet till likviditetsbrist och svårigheter att genomföra korrekta värderingar tvingade ett antal fonder, inklusive Avkastningsfonden, att senarelägga handel med fondandelar några dagar. Den extrema marknadsturbulensen drog med sig Avkastningsfonden som föll med nästan 9,2% under månaden och därmed har gått ner med över 8,6% hittills i år.

Aktiviteten i marknaden avstannade nästintill helt när krisläge uppstod och även om vissa delar börjar komma igång så är finansieringsmöjligheterna stängda eller för dyra för de flesta företag. Avkastningsfonden har inte deltagit i några emissioner men har varit aktiv i andrahandsmarknaden. Det har primärt handlat om att säkerställa en god likviditet i portföljen särskilt som det blev problem i certifikatmarknaden i samband med stora utflöden. Det är en del av marknaden där Riksbanken nu vidtar åtgärder för att förbättra funktionen.

Det var en i princip urskillningslös nedgång i portföljen med negativa bidrag från nästan alla innehav. Särskilt utsatta som exempelvis flygbolaget Norwegian och nöjesbolaget Moment Group hörde logiskt till de obligationer som föll mest. Även större innehav i exempelvis Heimstaden, Sirius och Velliv påverkades mycket i turbulensen, mer kopplat till riskpremie och likviditet. En liten ljusglimt fanns i en obligation från Hemfosa som återköptes till överkurs som en följd av ägarförändringen. Utvecklingen kring coronaviruset dominerar marknadsklimatet i närtid, men när det blir mer under kontroll kommer de lägre värderingarna skapa möjligheter framåt.