Nyheter

IKC Avkastningsfond tilldelas pris för konkurrenskraftig förvaltning

Idag utsågs vinnarna vid Lipper Fund Awards from Refinitiv 2020 Nordics. För andra året i rad mottog IKC Avkastningsfond priset för ”Best Fund Over Past 3 & 5 Years, Bond SEK”. Lipper Fund Awards from Refinitiv 2020 Nordics uppmärksammar de fonder med bäst riskjusterad avkastning i förhållande till liknande fonder under en tre-, fem- och tioårsperiod.citat lars lipper 2020


-IKC Avkastningsfond är tänkt att fungera som en försiktig del i en långsiktig sparportfölj. Det gör att den till att börja med behöver ge en viss avkastning över tid för att inte urholka sparandet. Sedan bör den vara relativt stabil för att bidra till att hålla nere risken i sparportföljen och för att fungera för den som vill justera aktievikten portföljen från tid till annan säger Lars Bredenberg.


Mer om fonden

Mer om Lipper Fund Awards