Nyheter

Fortsatt utveckling av fonderbjudande

IKC Fonder fortsätter arbetet med att utveckla ett konkurrenskraftigt fonderbjudande, 2020-05-06 genomfördes ändringar i fonden IKC Opportunities. 


pdfikon_IKC Till andelsägarna 


Fonden byter namn till IKC Global Trend 

Namnbytet syftar till att tydliggöra en förändring i fondens karaktär, som ändras från att ha en särskild inriktning mot tillväxtmarknader, till var en aktiefond som investerar i överlåtbara värdepapper på den globala marknaden. Fonden kommer inte längre att placera minst 40% av fondens medel med exponering mot tillväxtmarknader, utan söker placeringar i bolag och sektorer som är väl positionerade för att erhålla avkastning baserat på olika globala tillväxttrender. Investeringar kan ske i bolag inom flera olika sektorer som kan dra fördel av starka långsiktiga tillväxttrender.


Sänkt avgift
Fondens årliga fasta förvaltningsavgift sänks från högst 2,2% av fondandelsvärdet till högst 1,5% av fondandelsvärdet.


Fondutveckling- per 20200505
1 mån: 6,22%
3 mån: -5,08%
I år: 1,64%
1 år: -2,62%
3 år: 19,17%
Sedan start 2011-12-05: 30,22%


Om Du har några frågor med anledning av denna information, eller om Du vill ha information om de övriga fonder IKC Fonder AB förvaltar, är Du välkommen att höra av dig på telefon 040 - 660 70 00 eller via e-post: 
info@ikcfonder.se.