Nyheter

Månadsrapport - IKC Avkastningsfond


pdfmånadsrapport


Förvaltarkommentar - April 2020


Det fortsätter att vara en extraordinär situation där samhällen är nedstängda för att undvika snabb smittspridning med överbelastad vård och många dödsfall som följd. Det medför att den ekonomiska utvecklingen runt om i världen blir väldigt svag även om det vidtas åtgärder för att motverka och en del länder börjar öppna upp igen. Marknaderna blickar dock framåt och en snabb återhämtning, framförallt i aktiemarknaderna, tyder på att effekterna bedöms övergående. En positiv utveckling i omvärlden har även fått viss påverkan på den svenska företagsobligationsmarknaden där det också har blivit bättre balans i flöden efter tidigare stora uttag. Avkastningsfonden gynnades av återhämtning i marknaden och gav den största månadsuppgången någonsin med drygt 2,1% men är ändå ner med 6,7% hittills i år.


När det lugnade sig efter värsta krisläget kunde marknaden öppna upp för nyemissioner igen. Det är främst relativt stora välkända företag som får möjlighet att komma till marknaden för finansiering och även för dem är det betydligt dyrare än det var före krisen. Avkastningsfonden har inte deltagit i några emissioner men har varit aktiv i andrahandsmarknaden. Det har fortsatt att handla mycket om att se till att ha en bra likviditet utifall det blir förnyad oro men också om att se till att fonden är balanserad för att kunna återhämta sig så bra som möjligt.


Återhämtningen har varit relativt bred med positiva bidrag från ett stort antal innehav. Tydligast har utvecklingen varit för obligationer som kan ligga närmast aktiemarknaden såsom efterställda obligationer i stora bolag medan det kan ta längre tid för obligationer från mindre bolag. Vissa särskilt utsatta har utvecklats svagt som exempelvis flygbolaget Norwegian där det har genomförts en rekonstruktion. Detta har dock uppvägts mer än väl av att större innehav i exempelvis Heimstaden, Sirius och Velliv har rekylerat upp. Det har varit visst intresse för bolagens rapporter, men i övrigt är det utvecklingen kring coronaviruset som dominerar marknadsklimatet i närtid. Längre fram blir det troligen mer fokus på det fundamentala med värderingar och eventuella rekonstruktioner.


Mer om fonden

avkast2019 nyhet