Nyheter

Förvaltaren har ordet

2020forvaltaren har ordet inge


- Maj 2019

Aktiemarknaderna föll i inledningen av maj efter svagare än förväntad orderingång i både den amerikanska och europeiska tillverkningsindustrin. Aktiemarknaderna vände upp i samband med att flertalet länder påbörjade processen att försiktigt öppna upp sina ekonomier igen. I mitten av månaden föll aktiemarknaderna när motsättningarna mellan USA och Kina ökade, bland annat hotade Trump med att avsluta relationerna med Kina. Aktiemarknaderna steg kraftigt efter att läkemedelsbolaget Moderna bekräftade positiva testresultat för ett vaccin mot Covid-19 viruset samtidigt som den amerikanska centralbankschefen Jerome Powell uttalade sig positivt om den amerikanska ekonomin. Ökat riskaptit i takt med att allt fler länder lättade på restriktionerna bidrog till att aktiemarknaderna steg i slutet av månaden. Även oljepriset steg efter de senaste månadernas kraftiga prisfall.
I våra globala mixfonder låg vi överviktade mot den amerikanska aktiemarknaden under månaden. I maj bidrog bland annat innehav i sällanköpsvaror och teknologi positivt medan dagligvaror bidrog negativt till fondernas värdeutveckling. Aktiemarknaderna fortsatte att stärkas under månaden när allt mer av fokus riktades mot en kommande återhämtning i den globala ekonomin.


Allt fler länder öppnar upp sina ekonomier samtidigt som motsättningarna mellan USA och Kina ökar. Kina har annonserat att man avser att fullfölja kraven i fas 1 av handelsavtalet men handelskriget riskerar att eskalera ytterligare i takt med att retoriken länderna emellan hårdnar. Den amerikanska senaten har under maj godkänt en lag som gör det svårare för kinesiska företag att noteras på de amerikanska börserna och USA har även lagt nya restriktioner på export till flera kinesiska bolag som har svartlistats. Samtidigt försöker Kina stärka sin kontroll av Hongkong med ny lagstiftning vilket fick Hongkongbörsen att falla tillbaka under månaden. I USA har centralbanken tydligt angett att det är finanspolitiska stimulanser som behövs framöver och inte räntesänkningar i första hand.


I Euro-zonen föll tillväxten -3,3 procent i årstakt under första kvartalet och i Frankrike, Spanien och Italien var nedgångarna ännu större. För att motverka de ekonomiska skadeverkningarna ligger det på förslag i EU-kommissionen att upprätta en räddningsfond med 500 miljarder euro i stöd och 250 miljarder euro i lån till länder som drabbats hårt av viruset. I Kina fortsätter industriproduktionen att öka medan privatkonsumtionen utvecklas svagare än väntat. Vidare har den kinesiska regeringen beslutat att inte ange ett tillväxtmål för helåret pga. det osäkra ekonomiska läget. I Japan annonserades i slutet av maj ett nytt stimulanspaket motsvarande 1100 miljarder dollar för att stödja ekonomin. IMF prognosticerar en kontraktion på 3 procent för den globala ekonomin under 2020 och för 2021 förväntas en gradvis återhämtning och en global tillväxt på 5,8 procent.


I Sverige steg tillväxten 0,4 procent i årstakt under första kvartalet vilket var bättre än väntat och långt bättre än utvecklingen för tillväxten i Euro-zonen. I synnerhet nettoexporten bidrog positivt medan konsumtionen bidrog negativt. Det andra kvartalet kommer att bli betydligt sämre men förväntas markera botten för att därefter förbättras gradvis under kommande kvartal. Den svenska kronan stärktes något mot de större valutorna under månaden. Framöver kommer aktiemarknaderna till stor del styras av hur snabbt ekonomierna öppnas upp och hur relationerna mellan USA och Kina utvecklas.