Nyheter

Månadsrapport - IKC Avkastningsfond

pdf - maj 2020


Länder som har haft i princip nedstängda samhällen för att undvika smittspridning börjar nu försiktigt lätta på restriktioner och öppna upp tillbaka. Det är stor vaksamhet på bakslag och det finns delar av världen där problemen är fortsatt ökande. Sociala och ekonomiska kostnader för nedstängningar är dock så stora att det inte kan pågå alltför länge. Den aktuella ekonomiska utvecklingen är väldigt svag, men marknaderna ser det som att det värsta har passerat och att de stora stimulanserna kan bidra till att underbygga den starka marknadsutvecklingen. Den positiva omvärlden påverkar den svenska företagsobligationsmarknaden där det även finns tecken på att inflöden medför ökade köpbehov. Avkastningsfonden fortsatte att vara med i återhämtningen och levererade en stor månadsuppgång på knappt 1,8% men är ändå ner med nästan 5,1% hittills i år.

Efter det värsta krisläget kom det ett lugn till marknaden med en känsla av andhämtningspaus och sedan har efterfrågan på nyemissioner ökat stadigt. Även om det fortfarande är försiktigt har det kommit fler till marknaden i takt med att möjligheterna finns. Det är främst stora välkända bolag och emissioner från banker, men en del mindre bolag börjar också visa intresse. Avkastningsfonden har inte deltagit i några emissioner men har varit aktiv i andrahandsmarknaden. Det handlar fortsatt om att hitta en balans mellan beredskap för eventuell förnyad oro och kraft att återhämta sig så bra som möjligt.

Det är en fortsatt bred återhämtning med positiva bidrag från ett stort antal innehav som en följd av starkare marknad. Kvartalsrapporter och annan information från bolagen har dock medfört skillnader. Utvecklingen har exempelvis varit svag för Bong och Sergel där det finns utmaningar i verksamheten och SBB har svängt mycket med turbulens kring grundaren Ilija Batljan. Några som kom med starka rapporter var Euroflorist och Zengun medan VNV Global påverkades positivt av att de planerar en offensiv nyemission. Den övergripande marknaden påverkas främst av vad som händer när samhällen nu återöppnas. Rapportperioden visar emellertid att det finns skillnader mellan bolagen och i takt med normalisering blir det troligen mer fokus på hur den fundamentala situationen utvecklas.


graf avkastningsfond