Nyheter

Månadsrapport - IKC Strategifond


pdf - Maj 2020


Länder som har haft i princip nedstängda samhällen för att undvika smittspridning börjar nu försiktigt lätta på restriktioner och öppna upp tillbaka. Det är stor vaksamhet på bakslag och det finns delar av världen där problemen är fortsatt ökande. Sociala och ekonomiska kostnader för nedstängningar är dock så stora att det inte kan pågå alltför länge. Den aktuella ekonomiska utvecklingen är väldigt svag, men marknaderna ser det som att det värsta har passerat och att de stora stimulanserna kan bidra till att underbygga den starka marknadsutvecklingen. Den positiva omvärlden påverkar den svenska företagsobligationsmarknaden där det även finns tecken på att inflöden medför ökade köpbehov. Strategifonden fortsatte att vara med i återhämtningen och levererade en stor uppgång på 2,6% under månaden men är ändå ner med över 7,3% hittills i år.

Fortsatt återhämtning för svenska företagsobligationer medförde positiva bidrag från ett stort antal obligationsinnehav. Undantag var bolag som är i en tuff situation, exempelvis Cabonline med taxiverksamhet och Leax som underleverantör till lastbilar. De uppvägdes dock av stark utveckling för t ex Heimstaden, Stillfront och Zengun. På aktiesidan var det generellt väldigt starkt även om rapporterna påverkade lite olika. Ambea, Kinnevik och NENT var några aktier som steg kraftigt medan Millicom och Telia utvecklades svagare. Innehav i fonder utvecklades mycket starkt med några få undantag trots en negativ påverkan av att både dollar och euro försvagades mot kronan.

majgrafstrategi