Nyheter

Månadsrapport IKC Avkastningsfond
 pdf Månadsrapport - Juni 2020IKC Avkastningsfond juni 2020

 

Det är fortsatt fokus på coronaviruset och effekterna av samhällsåtgärder. Det har varit en del bakslag när samhällen börjar öppna upp, men det motverkas av positiva nyheter kring både medicinering och vaccinutveckling. Vändningen i ekonomierna från bottennivåer ser snabb ut som en följd av att det föll så mycket, men aktivitetsnivåerna är klart lägre än före krisen vilket är problematiskt för många företag och påverkar förutsättningarna i arbetsmarknaden. Förbättringar tillsammans med effekter av stora stimulanser medför optimism och en stark utveckling i aktiemarknaderna runt om i världen. Den positiva omvärlden påverkar den svenska företagsobligationsmarknaden som nu också får visst stöd av att Riksbanken öppnar upp för att köpa företagsobligationer. Avkastningsfonden fortsatte återhämtningen och levererade sin största månadsuppgång med nästan 2,4% vilket gör att nedgången nu är drygt 2,8% hittills i år.


Den starka utvecklingen och inflöden till fonder har skapat en efterfrågan på nyemissioner i marknaden. Företagen har uppmärksammat de förbättrade möjligheterna att få finansiering i marknaden och fler har passat på att göra emissioner innan det blir sommarlugnt. Avkastningsfonden deltog i en emission från Cibus och en emission från ALM Equity under månaden. I övrigt har fonden gjort en del affärer i andrahandsmarknaden med fortsatt fokus på balansen mellan att hantera likviditet och att skapa så bra återhämtning som möjligt.


Den starka marknaden medförde att uppgången var väldigt bred under månaden med positiva bidrag från de flesta innehaven. Några undantag var RNB som håller på med en rekonstruktion och Sono Group som rapporterade relativt svagt. Bland de som utvecklades riktigt bra fanns ALM Equity som ska notera ett dotterbolag, Euroflorist som fortsatt upp i spåren av den starka rapporten och IB Invest som återhämtade sig när turbulensen kring ägaren Ilija Batljan avtog. Övergripande är det en väldigt positiv stämning i marknaden inför sommaren även om det finns risker för bakslag i smittspridning och nya oroligheter kring ekonomierna. Längre fram kommer det att bli tydligare hur företagen påverkas mer fundamentalt och vilka som har fått problem i spåren av krisen som behöver redas ut.