Nyheter

Månadsrapport IKC Avkastningsfondrapport juli 2020IKC Avkastningsfond juli 2020

Den globala utvecklingen för coronaviruset pekar åt fel håll med en ökande smittspridning i många länder. Motåtgärderna är dock inte lika tuffa som tidigare utan påverkan på ekonomierna är mindre och det kommer fortsatta signaler om återhämtning från låga nivåer. När företagen har presenterat sina rapporter för andra kvartalet med resultat som i flertalet fall överträffar analytikernas förväntningar verkar det inte heller som att de har drabbats lika hårt som befarat. Detta tillsammans med ytterligare stimulanspaket och avsaknad på alternativ skapar ett positivt klimat i aktiemarknaderna runt om i världen. Den svenska företagsobligationsmarknaden får stöd av omvärlden och gynnas även av att många har likviditet som ska placeras. Avkastningsfonden kunde fortsätta återhämtningen med en uppgång på nästan 0,9% under månaden och är därmed ner med mindre än 2,0% hittills i år.

Inflöden till fonder skapade efterfrågan och en stark marknadsutveckling gav företagen bättre möjligheter att emittera till allt bättre villkor innan det blev mer sommarstiltje i marknaden. Avkastningsfonden deltog i emissioner från Neptunia Invest och Scandinavian Cosmetics i inledningen av månaden. I övrigt har fonden gjort en del affärer i andrahandsmarknaden när det har uppstått möjligheter och för att hantera likviditet. Fokus är fortsatt på en balans mellan beredskap för förnyad oro och att skapa så bra återhämtning som möjligt.

Utvecklingen i portföljen var bred under månaden med positiva bidrag från de flesta innehaven som en följd av en stark marknadsutveckling. Några undantag var Norwegian med fortsatt oro kring flygindustrin och RNB som jobbar vidare med sin rekonstruktion. Några som utvecklades starkt var Genova i spåren av sin börsintroduktion samt Magnolia och Recipharm som kom med starka kvartalsrapporter. Stämningen i marknaden är sommarlugn med en positiv underton och det förefaller finnas köpbehov när aktiviteten ökar igen vilket öppnar upp för bolag att emittera. Riskerna för bakslag kring smittspridning och ekonomisk utveckling globalt finns kvar i bakgrunden och vissa företag kommer att ha påverkats mer fundamentalt av krisen.