Nyheter

Månadsrapport IKC Avkastningsfond

pdfMånadsrapport 


Förvaltarkommentar - augusti 2020


Den ekonomiska påverkan av fortsatt spridning av coronaviruset förefaller avtagande och motverkas av stimulanser. Detta medför fortsatta signaler om en återhämtning i världsekonomin vilket tillsammans med företagsrapporter som överträffar förväntningar och stimulanser som ger brist på alternativ gör att det är ett positivt klimat i aktiemarknaderna med stigande riskaptit. Positiv utveckling på marknaderna i omvärlden och gott om likviditet att placera ger styrka till utvecklingen i den svenska företagsobligationsmarknaden. Avkastningsfonden presterade en stor uppgång på nästan 1,8% under månaden vilket gör att större delen av tappet är återhämtat och nedgången hittills i år nu är drygt 0,2%.

Marknadsaktiviteten har börjat ta fart efter sommarstiltjen. En stark marknadsutveckling medför att företag nu har möjlighet att emittera till bra villkor. Efterfrågan har varit stor på de emissioner som har kommit och Avkastningsfonden deltog bland annat när K2A och Arwidsro emitterade gröna obligationer. I övrigt har fonden gjort en del affärer i andrahandsmarknaden när det har uppstått möjligheter och för att hantera likviditet. Fokus är att fortsätta återhämtningen och att samtidigt se till att portföljen får en bra balans som åter kan ge en lugnare och stabilare utveckling framåt.

Det var en mycket bred utveckling i portföljen under månaden med positiva bidrag från nästan alla innehav. Några få undantag fanns som exempelvis konvertibeln från Arise som påverkades av aktieutvecklingen och Sono Group som kom med en relativt svag rapport. Annars var det överraskande starka rapporter som medförde stark utveckling för bland andra Allgon, Euroflorist och Hedin Bil medan Sirius gynnades av ny ägarstruktur, Qliro av kapitaltillskott och Marginalen Bank utnyttjar rätten att återköpa en obligation. Det är en stark marknad efter sommaren drivet av stigande riskaptit i omvärlden och behov att placera likviditet. Det är nu många företag som kan komma till marknaden och emittera vilket kan skapa bättre balans framöver. I bakgrunden finns det också risker kring smittspridning och konjunkturutvecklingen.


| mer om fonden |

avkast2019 nyhet