Nyheter

Månadsrapport - IKC Strategifond

Månadsrapport pdfFörvaltarkommentar - augusti 2020

Den ekonomiska påverkan av fortsatt spridning av coronaviruset förefaller avtagande och motverkas av stimulanser. Detta medför fortsatta signaler om en återhämtning i världsekonomin vilket tillsammans med företagsrapporter som överträffar förväntningar och stimulanser som ger brist på alternativ gör att det är ett positivt klimat i aktiemarknaderna med stigande riskaptit. Positiv utveckling på marknaderna i omvärlden och gott om likviditet att placera ger styrka till utvecklingen i den svenska företagsobligationsmarknaden. Strategifonden fortsatte sin starka återhämtning med en uppgång på nästan 2,3% under månaden vilket gör att fonden nu är ner med knappt 1,3% hittills i år.

Nästan alla obligationsinnehaven gav positiva bidrag under månaden som en följd av en stark marknad för svenska företagsobligationer. Några få undantag fanns som exempelvis konvertibeln från Arise som påverkades av aktieutvecklingen och Sono Group som kom med en relativt svag rapport. Annars var det överraskande starka rapporter som medförde stark utveckling för bland andra Euroflorist och Hedin Bil medan SAS steg efter ny uppgörelse och Qliro efter ett kapitaltillskott. Bland aktieinnehaven var det mer blandat med styrka från bland annat AkadeMedia och Elekta medan exempelvis Arjo och Pandox tappade. Fondinnehaven utvecklades generellt bra med några få undantag trots negativ valutapåverkan
.


| mer om fonden |