Nyheter

IKC Fonder ändrar rutin för publicering av NAV-kurser

IKC Fonder publicerar dagligen NAV‐kurser för de värdepappersfonder som bolaget förvaltar. Från och med 2011-05-13 kommer det att ske en ändring kring hur dessa kurser publiceras i olika tidningar och på notor för fonderna IKC World Wide och IKC Sverige. IKC Fonder avser att genomföra en förändring av benämning av NAV-kurser den kommande helgen avseende fonderna IKC World Wide och IKC Sverige. Förändringen kommer inte att innebära någon skillnad för vilken marknadsdata kunder får utan gäller enbart hur kurser benämns. Förändringen syftar till att skapa samstämmighet med våra övriga fonder i benämningen av NAV-kurser på vår hemsida och i olika media.

 

Förändringen kommer att i praktiken innebära vissa skillnader för de kunder som köper/säljer andelar under fredagen den 13/5 och måndagen den 16/5. När förändringen är genomförd kommer fondernas NAV-kurser att benämnas på samma sätt som för Fondbytesprogrammet 0-50 och Fondbytesprogrammet 0-100.

 

Kunder som inkommit med en köp-/säljorder till IKC Fonder innan klockan 11.00 på torsdag kommer att få torsdagens marknadsdata och på notan kommer det att framgå att fredag den 13/5 är transaktionsdag.

 

Kunder som inkommer med en köp-/säljorder till IKC Fonder innan klockan 11.00 på fredag kommer att få fredagens marknadsdata och på notan kommer det att framgå att lördag den 14/5 är transaktionsdag.

 

Kunder som inkommer med en köp-/säljorder till IKC Fonder innan klockan 11.00 på måndag kommer att få måndagens marknadsdata och på notan kommer det att framgå att måndag den 16/5 är transaktionsdag.

 

Kunder som inkommer med en köp-/säljorder till IKC Fonder innan klockan 11.00 på tisdag kommer att få tisdagens marknadsdata och på notan kommer det att framgå att tisdag den 17/5 är transaktionsdag. Därefter följer rutinen som för de övriga fonderna.

 

Om order inkommer efter klockan 11.00 får ordern nästkommande handelsdag.

 

Om ni har några frågor kring förändringen är ni välkomna att kontakta IKC Fonder på 040-660 70 00 för vidare information.