Nyheter

IKC Fonder förvaltar SEB-fonder

Med start i mitten av september 2012 kommer IKC Fonder att förvalta fyra fonder åt SEB Fund Services i Luxemburg. 


Bakgrunden är att den portföljplaceringstjänst som tidigare förvaltades i IKC Fonders systerbolag Fondbytesprogrammet Kapitalförvaltning AB kommer att stängas och istället placeras i fonder. 

För kunderna kommer förvaltningsteamet även fortsättningsvis att ledas av Inge Knutsson.