Nyheter

IKC-gruppen förstärker

Nya vd:ar i IKC Fonder och Fondbytesprogrammet Kapitalförvaltning

"Nu tar vi nästa steg. I och med att IKC Fonder nu har rekryterat Hans Andersson som vd kan jag fokusera på förvaltningen och den fortsatta utvecklingen av IKC Fonders förvaltningsteam samt IKC-koncernen som helhet" - säger Inge Knutsson, chefsförvaltare och ägare av IKC-gruppen.


"Även Fondbytesprogrammet Kapitalförvaltning har utsett en ny vd. Jag är mycket glad att Fredrik Billving vill anta utmaningen att fortsätta utveckla Fondbytesprogrammets mycket framgångsrika verksamhet. Det händer mycket i vår bransch. Just nu står vi inför lanseringen av några nya affärserbjudanden där Fredrik kommer att spela en central roll."


Fondbytesprogrammets nuvarande vd Evami Svensson kommer att vara kvar i företaget under en övergångsperiod. Under denna tid kommer hon att arbeta med att slutföra vissa påbörjade projekt. Evami kvarstår även i bolagets styrelse.

Hans Andersson, vd för IKC Fonder

Hans Andersson tillträdde som vd i IKC Fonder den 1 oktober. Hans har senast arbetat inom Sparbanken Syd där han varit ansvarig för affärsområdet Spara och Placera samt ingått i bankens ledningsgrupp. Hans har mer än 20 års erfarenhet från den finansiella sektorn där han tidigare även arbetat för Länsförsäkringar Skåne och Skandia.

Fredrik Billving, vd för Fondbytesprogrammet Kapitalförvaltning

Fredrik Billving tillträder som vd den 22 oktober. Fredrik har närmast varit ansvarig för Nordnets Private Banking-erbjudande. Fredrik har mer än 15 års erfarenhet av finansbranschen. Under en stor del av denna tid har han arbetat på olika värdepappersrelaterade befattningar inom SEB.

Fakta om IKC Fonder och Fondbytesprogrammet Kapitalförvaltning

IKC Fonder och Fondbytesprogrammet Kapitalförvaltning ingår i en finansiell koncern med huvudkontor i Malmö. Koncernen ägs till 100 procent av Inge Knutsson. Verksamheten omsätter cirka 120 miljoner kronor med en affärsvolym på drygt 10 miljarder kronor. Resultatet efter skatt uppgick under senaste verksamhetsåret till drygt 10 miljoner kronor.


Ursprunget är den förvaltningstjänst som startades av Inge Knutsson i slutet av 1990-talet under namnet Fondbytesprogrammet. Vi har sedan dess bedrivit fondplaceringstjänster för fondförsäkring och PPM som består i att via fondbytesfullmakt överta fondbytesansvaret på vår kunds fondkapital. Utifrån rådande marknadsläge och valt portföljalternativ omfördelas kapitalet mellan aktie- och räntefonder på olika marknader och i olika valutor.

IKC Fonder

IKC Fonder startades 2008. Bolaget förvaltar värdepappersfonder enligt lagen om investeringsfonder samt har tillstånd att bedriva diskretionär förvaltning. Bolaget står under Finansinspektionens tillsyn.

Fondbytesprogrammet Kapitalförvaltning

Fondbytesprogammet Kapitalförvaltning är ett värdepappersbolag som står under Finansinspektionens tillsyn. Bolaget har bland annat tillstånd att bedriva investeringsrådgivning samt diskretionär förvaltning. Delar av Fondbytesprogrammet Kapitalförvaltnings verksamhet bedrivs under bifirman IKC Capital.