Nyheter

IKC Fonder tar inte ut dubbla PPM-avgifter

Vissa premiepensionsförvaltare tar ut dubbla avgifter

I media har det skrivits mycket om att premiepensionsförvaltare tar ut dubbla avgifter och försöker lura kunderna. Det är en handfull bolag som i dagsläget tar ut dubbla avgifter och de får kraftig kritik från Pensionsmyndigheten. Den extra avgiften tas ut genom att fakturera kunden för olika tjänster. 

IKC Fonder tar inte ut dubbla avgifter

IKC Fonder tar inte ut några dubbla avgifter för sin premiepensionsförvaltning. Vi fakturerar inte heller för några extratjänster. Vi tar enbart ut förvaltningsavgifter från våra fonder vilket är det sätt som övriga 797 fonder hos Pensionsmyndigheten också tar ut sina avgifter på. Genom att Pensionsmyndigheten är en stor aktör på fondmarknaden har de lyckats att förhandla fram stora rabatter från fondbolagen. Av den förvaltningsavgift IKC Fonder tar ut från fonderna går ca 2/3 tillbaka till kunden. I slutänden betalar kunden endast ca 1/3 av den normala förvaltningsavgiften. 

IKC Fonders Premiepensionserbjudande

IKC Fonder har sex fonder som är registrerade hos Premiepensionsmyndigheten och är valbara i premiepensionssystemet (PPM). 

Fond Fondnr i Premiepensionssystemet
IKC Global Brand     208439
IKC World Wide 554634
IKC Sverige Flexibel 626291
FBP Opportunities Flexible A 686972
FBP Pension Variabel 651141
Fondbytesprogrammet 0-50 590463