Flexibel blandfond för den offensive

Fusion

IKC Fonder AB:s styrelse har beslutat att fonderna IKC Global Healthcare ska fusioneras med IKC 0-100.
Läs mer >>


För dig som vill placera globalt men inte själv vill vara aktiv i valet mellan aktier och räntor utgör fonden en lämplig bas i ett långsiktigt sparande.
Fondens utgångsläge är ca 75 procents aktieandel och ca 25 procents ränteandel. Den aktiva investeringen sker i aktier, obligationer och fonder på hela den globala aktie- och räntemarknaden men vanligen sker merparten av ränteinvesteringarna på den svenska marknaden. Fonden kan variera andelen aktier och räntor mellan 0-100 procent beroende på marknadsläget.


Fondfakta
Startdatum
2009-12-28
Startkurs
SEK 100
ISINkod
SE0003116748
Kursnotering
Dagligen
Risknivå
4/7
Inträdesavgift
0%
Utträdesavgift
0%
Förvaltningsavgift
1,70%
Ansvariga förvaltare
Lars Bredenberg
Inge Knutsson

Noteringsvaluta
SEK
Fondköp IKC 0-100 >>


 

0-100 Mittbild
Fondinformation - för vidare information om risker, avgifter, skatteregler, köp och försäljning av fondandelar, se dokumentation nedan.

 

pdfikon_IKCBasfakta för investerare

pdfikon_IKCInformationsbroschyr

pdfikon_IKCFondbestämmelser

pdfikon_IKCHalvårsredovisning