Inge Knutsson - verksam inom finansbranschen sedan 1982

Inge KnutssonDelägare, ställföreträdande VD och ansvarig förvaltare

Tel vxl: 040-660 70 00

Inges roll på IKC Fonder

Inge Knutsson är ansvarig förvaltare och grundare av IKC-gruppen. 


Förvaltningsstilen bygger på fundamental analys där placeringsbeslut tas baserat på analys av det makroekonomiska och politiska läget samt där teknisk analys används för att ge signaler för köp- och säljbeslut på kort sikt. Taktiska allokeringar mellan olika tillgångsslag begränsar risken och skapar möjligheter till hög riskjusterad avkastning.


 

Bakgrund 

Inge verkade inom Folksam 1982-1996 och därefter som fristående försäkringsförmedlare under eget mäkleri fram till december 2009. Parallellt har han sedan 1998 mycket framgångsrikt bedrivit diskretionär förvaltning inom den egna fondplaceringstjänsten Fondbytesprogrammet. Efter det att fondplaceringstjänsten blev tillståndspliktig 2005 har Inge framgångsrikt verkat som rådgivande förvaltare till Cicero Fonder AB avseende Fondbytesprogrammets fondportföljer och fonden Cicero World Wide, en fond-i-fond som graderats med fem stjärnor av analysföretaget Morningstars oberoende granskning (uppdraget rörande Cicero World Wide upphörde november 2009). IKC Fonder AB startade sin första fond i december 2009 och har idag 12 fonder samt ytterligare två fonder som förvaltas diskretionärt.

 

Inge Knutsson har bedrivit studier vid Lunds universitet inom matematik, statskunskap, företagsekonomi, nationalekonomi samt statistik. 
Foto: Exhibibild


Flexibel blandfond

IKC 0-100 -  Du behöver inte själv vara aktiv i valet mellan aktier och räntor >>