Henrik Rendel - verksam inom finansbranschen sedan 1982

Henrik RendelRiskansvarig

Telefon: 073-421 72 04

Henriks roll på IKC Fonder

Henrik är riskhanteringsansvarig. 

 

Bakgrund 
Henrik Rendel har mångårig erfarenhet från räntemarknaden och har hand­lat med statspapper och kreditprod­ukter på både den svenska och den internationella mark­nad­en. Henrik har bland annat arbetat som ränteförvaltare på Länsförsäkringar Kapitalfö­r­valt­ning AB och som penningmäklare på Swedbank AB. Han arbetar även som kon­sult med fokus på riskkontroll, risk­analys och ut­värdering av kapitalförvaltning. Henrik har en ekonomexamen med tonvikt på nat­io­nalekonomi från Uppsala universitet.


 

Foto: Exhibibild