Premiepension (PPM)


IKC Fonder har följande PPM-fonder:

 • IKC 0 - 50
 • IKC Pension Variabel
 • IKC Opportunities
 • IKC Asien
 • IKC Filippinerna
 • IKC Global Brand
 • IKC Sverige
 • IKC Avkastningsfond
 • IKC World Wide

Rutiner

 1. Fondbytet hos Premiepensionsmyndigheten genomförs av kund. IKC Fonder får INTE byta fonderna åt kunden.
 2. Fyll i informationsfullmakt och skicka till IKC Fonder.

Informationsfullmakt skickas till IKC Fonder:
 • skannad kopia: admin@ikcfonder.se
 • via brev: IKC Fonder AB, Box 4155, 203 12 Malmö
 • via fax: 040-660 70 70

Att tänka på
IKC Fonder genomför inga fondbyten och beställer inga ppm-koder.

Valbara fonder, PPM-nummer och avgifter

IKC 0 - 50

ppm nr 590 463
beräknad avgift i PPM: 0,88%
Avgift utanför PPM: 2,00%

IKC Pension Variabel

ppm nr 651 141
beräknad avgift i PPM: 0,91%
Avgift utanför PPM: 2,20%

FBP Opportunities Flexible

ppm nr 686 972
beräknad avgift i PPM: 0,93%
Avgift utanför PPM: 2,20%

IKC Asien

ppm nr 910 398
beräknad avgift i PPM: 0,88%
Avgift utanför PPM: 2,20%

IKC Filippinerna

ppm nr 946 228
beräknad avgift i PPM: 0,00%
Avgift utanför PPM: 2,2%

IKC Global Brand

ppm nr 208 439
beräknad avgift i PPM: 0,79 %
Avgift utanför PPM: 2,20%

IKC Sverige Flexibel

ppm nr 626 291
beräknad avgift i PPM: 0,48%
Avgift utanför PPM: 1,20%

IKC Avkastningsfond

ppm nr 453 100
beräknad avgift i PPM: 0,26% 
Avgift utanför PPM: 0,60%

IKC World Wide

ppm nr 554 634
beräknad avgift i PPM: 0,62 %
Avgift utanför PPM: 1,50 %