Premiepension (PPM)


IKC Fonder har följande PPM-fonder:

 • Fondbytesprogrammet 0 - 50
 • FBP Pension Variabel
 • FBP Opportunities Flexible
 • IKC Asien Flexibel
 • IKC Filippinerna Flexibel
 • IKC Global Brand
 • IKC Sverige
 • IKC Sunrise
 • IKC World Wide

Rutiner

 1. Fondbytet hos Premiepensionsmyndigheten genomförs av kund. IKC Fonder får INTE byta fonderna åt kunden.
 2. Fyll i informationsfullmakt och skicka till IKC Fonder.

Informationsfullmakt skickas till IKC Fonder:
 • skannad kopia: info@ikcfonder.se
 • via brev: IKC Fonder AB, Box 4155, 203 12 Malmö
 • via fax: 040-660 70 70

Att tänka på
IKC Fonder genomför inga fondbyten och beställer inga ppm-koder.

Valbara fonder, PPM-nummer och avgifter

Fondbytesprogrammet 0 - 50

ppm nr 590 463
beräknad avgift i PPM: 0,90%
Avgift utanför PPM: 2,00%

FBP Pension Variabel

ppm nr 651 141
beräknad avgift i PPM: 0,93%
Avgift utanför PPM: 2,60%

FBP Opportunities Flexible

ppm nr 686 972
beräknad avgift i PPM: 0,95%
Avgift utanför PPM: 2,60%

IKC Asien Flexibel

ppm nr 910 398
beräknad avgift i PPM: 0,90%
Avgift utanför PPM: 2,50%

IKC Filippinerna Flexibel

ppm nr 946 228
beräknad avgift i PPM: 0,00%
Avgift utanför PPM: 2,0%

IKC Global Brand

ppm nr 208 439
beräknad avgift i PPM: 0,81 %
Avgift utanför PPM: 2,20%

IKC Sverige Flexibel

ppm nr 626 291
beräknad avgift i PPM: 0,49%
Avgift utanför PPM: 1,20%

IKC Sunrise

ppm nr 453 100
beräknad avgift i PPM: 0,26% 
Avgift utanför PPM: 0,60%

IKC World Wide

ppm nr 554 634
beräknad avgift i PPM: 0,64 %
Avgift utanför PPM: 1,50 %

Mer information

Sammanfattande information om premiepensionens inbetalningar och avgifter. Läs mer >> 

Blanketter, faktablad

Produktblad

Faktablad

pdf-ikon IKC World Wide

Informationsblankett

pdf-ikon Informationsfullmakt