Premiepension (PPM)

IKC Fonder har följande PPM-fonder:

 • Fondbytesprogrammet 0 - 50
 • FBP Pension Variabel (motsvarar tidigare portföljtjänsten FBP 0 - 100)
 • FBP Opportunities Flexible (motsvarar tidigare portföljtjänsten FBP 0 - 100 EM)
 • IKC Asien Flexibel
 • IKC Filippinerna Flexibel
 • IKC Global Brand
 • IKC Sverige
 • IKC World Wide

Viktigt

I den tidigare fondbytestjänsten åtog sig Fondbytesprogrammet att byta fonder och att vid behov beställa ny pinkod åt kunden. När nu tjänsten är bytt till en fond-i-fond får IKC Fonder INTE byta fonderna utan detta måste kund göra själv alternativt tillsammans med försäkringsförmedlaren.

Rutiner

 1. Fondbytet hos Premiepensionsmyndigheten genomförs av kund. IKC Fonder får INTE byta fonderna åt kunden.
 2. Fyll i informationsblankett och skicka till IKC Fonder.

Informationsblanketten skickas till IKC Fonder:
 • skannad kopia: info@ikcfonder.se
 • via brev: IKC Fonder AB, Box 4155, 203 12 Malmö
 • via fax: 040-660 70 70
Att tänka på
IKC Fonder genomför inga fondbyten och beställer inga ppm-koder.

Valbara fonder, PPM-nummer och avgifter

Fondbytesprogrammet 0 - 50

ppm nr 590 463
beräknad avgift i PPM: 0,89%
Avgift utanför PPM: 2,33%

FBP Pension Variabel

ppm nr 651 141
beräknad avgift i PPM: 1,15%
Avgift utanför PPM: 2,63%

FBP Opportunities Flexible

ppm nr 686 972
beräknad avgift i PPM: 1,21%
Avgift utanför PPM: 2,73%

IKC Asien Flexibel

ppm nr 910 398
beräknad avgift i PPM: 0,97%
Avgift utanför PPM: 2,55%

IKC Filippinerna Flexibel

ppm nr 946 228
beräknad avgift i PPM: 0,00%
Avgift utanför PPM: 2,0%


IKC Global Brand

ppm nr 208 439
beräknad avgift i PPM: 0,85 %
Avgift utanför PPM: 2,22%

IKC Sverige Flexibel

ppm nr 626 291
beräknad avgift i PPM: 0,51%
Avgift utanför PPM: 1,21%

IKC World Wide

ppm nr 554 634
beräknad avgift i PPM: 0,64 %
Avgift utanför PPM: 1,68 %

Mer information

Sammanfattande information om premiepensionens inbetalningar och avgifter. Läs mer >>
Instruktion för fondbyten i PPM. Läs mer >>

Blanketter, faktablad

Produktblad

Faktablad

pdf-ikon IKC World Wide

Informationsblankett

pdf-ikon Informationsblankett