Premiepension (PPM)

Produktblad: IKC PPM-utbud >>

Fondbytet hos Premiepensionsmyndigheten genomförs av kund. IKC Fonder får INTE byta fonderna åt kunden.


Valbara fonder, PPM-nummer och avgifter

IKC 0 - 50
ppm nr 590 463
beräknad avgift i PPM: 0,55%
Avgift utanför PPM: 1,55%


IKC 0 - 100
ppm nr 371 708
beräknad avgift i PPM: 0,55%
Avgift utanför PPM: 2,20%


IKC Pension Variabel
ppm nr 651 141
beräknad avgift i PPM: 0,77%
Avgift utanför PPM: 2,20%


IKC Opportunities
ppm nr 686 972
beräknad avgift i PPM: 0,78%
Avgift utanför PPM: 2,20%


IKC Asien
ppm nr 910 398
beräknad avgift i PPM: 0,78%
Avgift utanför PPM: 2,20%


IKC Filippinerna
ppm nr 946 228
beräknad avgift i PPM: 0,78%
Avgift utanför PPM: 2,20%


IKC Global Brand
ppm nr 208 439
beräknad avgift i PPM: 0,77 %
Avgift utanför PPM: 2,20%


IKC Sverige Flexibel
ppm nr 626 291
beräknad avgift i PPM: 0,55%
Avgift utanför PPM: 1,20%


IKC Avkastningsfond
ppm nr 453 100
beräknad avgift i PPM: 0,25%
Avgift utanför PPM: 0,60%

IKC Fastighetsfond
ppm nr 171 306
beräknad avgift i PPM: 0,40 %
Avgift utanför PPM: 1,00 %


IKC Global Infrastructure
ppm nr 933 416
beräknad avgift i PPM: 0,53%
Avgift utanför PPM: 1,40%


IKC Global Healthcare
ppm nr 541 706
beräknad avgift i PPM: 0,53%
Avgift utanför PPM: 1,40%