Emelie Larsson - verksam inom finansbranschen sedan 2011

BackofficeEmelie Larsson

Telefon: 040-660 70 15


Emelies roll på IKC Fonder

Emelie har arbetat på Fondbytesprogrammet sedan 2011 och började på IKC Fonder under 2012. Emelie arbetar huvudsakligen med backoffice huvuduppgift att värdera fondernas tillgångar men hon har även ett ansvar för att uppdatera och kvalitetssäkra avkastningsberäkningar.

 

Bakgrund

Emelie tog under 2010 sin kandidatexamen från Lunds Universitet i Service Management.


 

Foto: Exhibibild

 

Flexibel blandfond

IKC 0-100 -  Du behöver inte själv vara aktiv i valet mellan aktier och räntor >>