IKC Fund - Lux 0-50

Fonden placerar globalt i aktie- och räntemarknaderna. Fonden måste alltid ha minst 50 procent i räntepapper, men kan öka ränteandelen upp till 100 procent beroende på marknadsläget. Andelen aktier varierar mellan 0 - 50 procent.


IKC Fund Lux 0-50 är ett utmärkt val för dig som vill ha en övervägande del räntepapper men ändå tror på aktiemarknaden och som inte själv vill vara aktiv i valet mellan aktier och räntor.

Fonden är endast tillgänglig i fondförsäkring hos SEB.


Fondfakta
Startdatum2012-09-11
StartkursSEK 100
ISINkodLU0690975296
KursnoteringDagligen
Risknivå3/7
Inträdesavgift0%
Utträdesavgift0%
Förvaltningsavgift1,50%
Lägsta förstagångsinsättningFonden är endast tillgänglig för försäkring hos SEB
Lägsta månadssparandeFonden är endast tillgänglig för försäkring hos SEB
Ansvarig förvaltareInge Knutsson
NoteringsvalutaSEK
Fondköp IKC Fund Lux 0-50 >>

Fondinformation - för vidare information om risker, avgifter, skatteregler, köp och försäljning av fondandelar, se dokumentation nedan.


pdfikon_IKCBasfakta för investerare


Fonderna är registrerade i Luxemburg, ytterligare information finns här.


Fondfakta

pdf-ikonBasfakta för investerare

 


Startdatum2012-09-11
StartkursSEK 100
ISINkodLU0690975296
KursnoteringDagligen
Risknivå3/7
Inträdesavgift0 %
Utträdesavgift0 %
Förvaltningsavgift1,50 %
Lägsta förstagångsinsättningFonden är endast tillgänglig för försäkring hos SEB
Lägsta månadssparandeFonden är endast tillgänglig för försäkring hos SEB
Ansvarig förvaltareInge Knutsson
NoteringsvalutaSEK


 

Fonderna är registrerade i Luxemburg och ytterligare information finns HÄR!
Placeringsinriktning

Fonden placerar globalt i aktie- och räntemarknaderna. Fonden måste alltid ha minst 50 procent i räntepapper, men kan öka ränteandelen upp till 100 procent beroende på marknadsläget. Andelen aktier varierar mellan 0 - 50 procent.


Fonden är ett utmärkt val för dig som vill ha en övervägande del räntepapper men ändå tror på aktiemarknaden och som inte själv vill vara aktiv i valet mellan aktier och räntor.


Köpa fonden

Fonden är tillgänglig i fondförsäkring hos SEB.


Läs om hur du köper våra fonder >>


Flexibel blandfond

IKC 0-100 -  Du behöver inte själv vara aktiv i valet mellan aktier och räntor >>