Lars Bredenberg

FörvaltareLars-179x179

Telefon: 073-517 98 03


Lars roll på IKC Fonder

Lars är förvaltare och kommer att fokusera på räntebärande placeringar, främst företagsobligationer, och på urvalet av amerikanska aktier

 

Bakgrund

Lars är auktoriserad finansanalytiker, CEFA, och har även en magisterexamen inom företagsekonomi från Uppsala Universitet. Han har mångårig erfarenhet av finansmarknaderna. Han började arbeta på Wasa Fonder 1995 och arbetade sedan på Wasa och Länsförsäkringar (som förvärvade Wasa) med bl.a. marknadsanalys, finansiell kommunikation och kapitalförvaltning fram till 2002. Han har därefter varit med och startat upp ett fristående fondbolag, Adeos Fondförvaltning, med förvaltning av specialfonderna Libra och Scorpio som var inriktade på att skapa avkastning genom aktieurval (globalt mandat med amerikanskt fokus) oberoende av marknadsutveckling (absolutavkastning). Senast arbetade han åt Atlant Fonder där han bl.a. har hjälpt till att utveckla förvaltningen av företagsobligationer.