Niklas Hultqvist

FörvaltareNiklas_179x179

Tel: 0735-17 98 07


Niklas roll på IKC Fonder

Niklas är förvaltare och fokuserar huvudsakligen på urvalet av aktier.


 

Bakgrund

Niklas har läst civilekonomprogrammet med analytisk inriktning vid Handelshögskolan i Göteborg och har magisterexamen i finansiell ekonomi samt magisterexamen i företagsekonomi med inriktning finansiell företagsstyrning och redovisning. Han har tidigare arbetat inom produktion och försäljning på bl.a. Philips och Volvo samt inom försäkrings- och investeringsrådgivning på IKC Capital. Senast arbetade Niklas som analytiker inom förvaltningen på IKC Fonder. Niklas innehar Swedsec licens för specialister.