Investeringssparkonto (ISK)

Köp fondandelar via investeringssparkonto (ISK) genom någon av våra samarbetspartners nedan.

Fondplattformar
Aktieinvest >>                
Avanza >>                        
Carnegie >>                       
Fondmarknaden.se >>     
Movestic >>                       
Nord Fondkommission >> 
Nordic Fund Market >>   
Nordnet >>                       
Skandiabanken >>             
Sparbanken Syd >>         


Flexibel blandfond

IKC 0-100 -  Du behöver inte själv vara aktiv i valet mellan aktier och räntor >>