Investeringssparkonto (ISK)

Köp fondandelar via investeringssparkonto (ISK) genom någon av våra samarbetspartners nedan.

Fondplattformar
Aktieinvest >>                
Avanza >>                        
Carnegie >>                       
Fondmarknaden.se >>     
Movestic >>                       
Nord Fondkommission >> 
Nordic Fund Market >>   
Nordnet >>                       
Skandiabanken >>             
Sparbanken Syd >>         


0-100 / 0-50

Vill du inte själv vara aktiv i valet mellan aktier och räntor? 

Vi erbjuder alternativ med global inriktning >>


Investera i våra fonder

Investeringssparkonto (ISK) >>